Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

psalenka | 16.11.2020 

Dobrý den! Pracuji jako lékárnice v soukromé lékárně s převážně mužským pracovním kolektivem. Myslím si, že co do rozdělení práce - hlavně je to větší objem práce spočívající na ženách zahrnující i práce mimo pracovní náplň farmaceuta v době dovolených (úklid pracoviště) - jsem jako žena výrazně znevýhodňována. Vím, že se právní cestou asi těžko budu bránit, protože pracuji v soukromé lékárně a protože můj převážně mužský kolektiv bude držet při sobě. Chci dát výpověď. Ale přesto mám na Vás dotaz - lze se v takovéto situaci nějak bránit? Předem děkuji za odpověď!
Podotýkám, že jakékoliv řešení s nadřízeným je téměř nemožné, protože on nerad projednává jakékoliv spory a pokud si všimne jistého napětí na pracovišti, raději mi přidělí další náročný úkol než by rovnoměrně rozvrhnul stávající pracovní povinnosti mezi muže a ženu...

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákoníku práce Vám zaměstnavatel může přidělovat pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. U lékárnice jistě nepůjde o úklid lékárny, tyto úkoly by z mého pohledu byly v rozporu se zákoníkem práce i kdyby byly přidělovány úplně všem. Pokud je to navíc jen ženám, půjde o diskriminaci z důvodu pohlaví.

Dále platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna. To se týká i objemu práce a zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří odvádějí větší objem práce, by měli mít tomu odpovídající mzdu.

Právní kroky nejsou jednoduché, v první řadě by bylo dobré projednat věc se zaměstnavatelem. Pokud máte ale pocit, že by to u Vás nevedleo k ničemu, je možné podat podnět na Inspekci práce nebo k Veřejnému ochránci práv.

Gender Studies, o.p.s.

Hanka | 16.11.2020 

Dobrý den,
mám dvě zaměstnání a jedno z nich mi končí zhruba měsíc před nástupem na mateřskou dovolenou. Platí ochranná lhůta i v tomto případě a budu dostávat PPM od obou zaměstnavatelů?

Děkuji,
Hanka

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste v obou zaměstnáních účastna dostatečně dlouhou dobu nemocenského pojištění, tedy alespoň 270 dnů v posledních 2 letech, a vlezete se do ochranné lhůty 180 dní, pak Vám bude náležet peněžit pomoc v mateřství z obou příjmů.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Studentka | 9.11.2020 

Dobrý den, jsem v posledním 5. ročníku VŠ studia. Narodila jsem se v roce 1997, celkem mi studium zabere 18 let. Plánovala jsem po škole nastoupit do zaměstnání, ale nedávno jsem zjistila, že jsem těhotná. Pokusím se státnice zvládnout v termínu, ale kvůli těhotenství nebudu schopna nastoupit do práce. Abych však měla nárok na mateřskou, musela bych odpracovat nějakou dobu, je to tak? Jako studentka VŠ mám nárok pouze na rodičovský příspěvek? Nechci být malicherná, ale vzhledem ke stráveným létům ve škole a dřině, kterou studium je, jsem z toho rozhořčená. Jak to tedy je s absolventkami VŠ, které chtějí jít po škole na mateřskou?

Odpověď:

Dobrý den,

jako studentka VŠ nejste účastna na nemocenském pojištění, ze kterého může být nasledně čerpána peněžitá pomoc v mateřství. Pokud jste si během studia přivydělávala tak, aby z toho byl odváděn příspěvek na nemocenské pojištění, pak byste teoreticky nárok na mateřskou mít mohla, podmínkou je účast na pojištění v délce 270 dnů v posledních dvou letech. Podobně by se Vám mohla započítat doba studia, pokud byste stihla před mateřskou nastoupit do práce, ale před nástupem na mateřskou byste ještě neodpracovala těch 270 dní. Podmínkou je ale úspěšné ukončení studia.

Pokud rozhodně doby podle zákona o nemocenském pojištění nesplníte, pak bohužel Vám bude skutečně náležet jen rodičovský příspěvek, který je nepojistnou dávkou, tudíž se pro nárok na něj nemusí nejdříve odvádět pojistné z výdělku.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzka | 6.11.2020 | Neplacené volno do 4 let věku dítěte

Dobry den,žádám zaměstnavatele o prodloužení neplaceneho volna do 4 let věku dítěte září 2021.Rodičovský příspěvek budu pobírat,ale jen do konce prosince 2020. Mohu si od ledna 2021 přivydělat brigadne na víc než 4 hodiny denně. Malej už navštěvuje školku. A jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění?Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokud syn chodí do školky, zaměstnavatel Vaší žádosti o volno vyhovět nemusí. Pokud tak udělá, během neplaceného volna se sociální pojištění neodvádí. Zdravotní pojištění za Vás odvee stát, pokud syn nebude chodit do školky na více než 4 hodiny denně, k tomu se jako státní pojištěnec musíte registrovat u své zdravotní pojišťovny. Pokud by chodil na dobu delší, měl by za Vás zdravotní do výše minimální mzdy odvádět zaměstnavatel, často to ale nechtějí dělat, případně podmiňuí neplacené volno tím, že si to pojištění budete platit sama, takže na to se radši zeptejte.

Přovýdělek omezen není, jen pozor, jestli máte nějakou konkurenční doložku apod u zaměstnavatele.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

vl | 4.11.2020 

Dobrý den, prosím o radu. Od r.2006 jsem v ID 1 st, NzP. Od Koperativa a.s, pobíram ztrátu na výdělku. Momentálně mám možnost pracovat na poloviční úvazek. Pojišt'ovna výžaduje abych jsem ukázala příčinu zkráceného úvazku jestli z důvodu NzP nebo ne, ale pořádně nevysvětluji o co jim jde.. Bojím se že pokud mi práce nebude vyhovovat budu muset skončit, a na rentě budu hůr než před tím, a nebo úplně ztratím nárok. Prosím Vás porádtě mi. Děkuji. Viktorie

Odpověď:

Dobrý den,

nelze jednoznačně říct, proč Vaše pojišťovna toto vyžadujte, na to se jich asi ještě doptejte. Domnívám se, že by to mohlo být pro posouzení toho, zda si přivýdělku dosáhnete zvýšeným pracovním úsilím ve smyslu § 271b odst. 1 zákoníku práce, a jestli se Vám o něj bude nebo nebude krátit renta. Na výši renty po případném skončení přivýdělku by to ale nemělo mít vliv.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Petra | 3.11.2020 

Dobrý den,
je prosím možné použít některé opatření pozitivní diskriminace ve státní službě? Případně ve které fázi HR cyklu? Pracuji na ministerstvu a chtěla bych prosadit více žen do vedení. Je možné i ve státní službě upřednostnit uchazečku před uchazečem, když budou mít např. srovnatelné kvality? Upravuje toto nějak služební zákon? Děkuji mnohokrát.

Petra J.

Odpověď:

Dobrý den, pozitivní diskriminace není právní pojem, jen jakési lidové označení, nicméně možnost využití vyrovnávacích nebo podpůrných opatření vprávní úpravě obsažena je. Zákon o státní službě se v § 98 odkazuje na ustanovení § 16 a 17 zákoníku práce, která se uplatní obdobně. V § 16 odst. 4 věta druhá zákoníku práce se stanoví, že "za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu." V antidiskriminačím zákonu najdeme nejen výčet tzv. diskriminačních důvodů, mezi které každopádně patří i pohlaví, ale i další upřesnění možných vyrovnávacích opatření. Zde je možné odkázat na § 7 odst. 2 a 3 antidiskriminačního zákona, které vymezují, jak může takové opatření vypada, aby nebylo považováno za diskriminaci. Preference ze dvou osob obdobné kvalifikace a zkušeností by takovým opatřením mohla být. více

Martina  | 30.10.2020 

Dobrý den, pro svoji diplomovou práci na téma genderová diskriminace žen na trhu práce bych Vás chtěla požádat o pomoc. V této oblasti, kterou se dlouhodobě zabýváte a máte bohaté zkušenosti bych s Vámi chtěla více probrat aktuální situaci.
Dále bych Vás chtěla moc poprosit o pár minut Vašeho času na cílený rozhovor, třeba po telefonu. Nezdržím Vás dlouho,mám připraveno cca 10 otázek. Chci mít práci zpracovanou s aktuálními daty. Zajímalo by mě, co v oblasti genderu je aktuální řešenou otázkou. Dále chci práci zaměřit přímo na ženy. Chtěla bych se zaměřit na téma návratu žen po mateřské. Co aktuálně řeší ženy/matky, rozdíly, zda je matka samoživitelka, jestli řeší jiné věci než matka, která má manžela.
V případě, že by jste z časových důvodů nemohl rozhovor poskytnout, prosím o jinou osobu, kterou bych mohla kontaktovat.
Děkuji Vám moc a přeji pěkný den!
Dokonalová

Odpověď:

Dobrý den,
pro uvedené nás prosím kontaktujte e-mailem office@genderstudies.cz
Díky moc.

Gender Studies, o.p.s.

30.10.2020 | Výpočet peněžité pomoci v mateřství

Pri odchodu pracovnice na Md jí zároveň skončil prac.poměr. pracovnice je nyni na Rd a znovu otěhotněla. V březnu 2021 odchází na Md. Jak jí bude počítán mateřský příspěvek? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokud během rodičovské nenastoupila na Úřad práce, není nemocensky pojištěna. Neuvádíte, před jakou dobou jí pracovní poměr skončil. Pokud už není v ochranné lhůtě, nebude mít nárok na žádnou peněžitou pomoc v mateřství, pouze rodičovský příspěvek od narození druhého dítěte.

S pozdravem

Gender Studies

Gender Studies, o.p.s.

Nina | 30.10.2020 | Nutnost čerpání mateřské dovolené

Dobrý den,
chci se zeptat, jak je to s minimálním rozsahem čerpání mateřské dovolené. Dočetla jsem se, že je v rozsahu 14 týdnů. Pokud chci pracovat až do porodu, nemusím MD čerpat - nejdříve mohu nastoupit do práce po porodu po ukončení šestinedělí, nebo opravdu musím až po uplynutí oněch 14 týdnů?
Předem děkuji za vyjasnění.
Nina

Odpověď:

Dobrý den Názory na výklad příslušných ustanovení zákoníku práce se v tomto ohledu různí. Celkem není sporu o tom, že zaměstnankyně může na mateřskou dovolenou nastoupit později než 6 týdnů před očekávaným porodem, co se týče návratu dříve než 14 týdnů po porodu, na tom už shoda není. Závazná soudní rozhodnutí zatím neexistují a tak je v daném případně možné se přiklonit jak k tomu, že 14 týdnů musí být vyčerpáno, tak k tomu, že dřívější návrat je možný. Zároveň v této souvislosti upozorňuji, že v době mateřské můžete se zaměstnavatelem spolupracovat i v nějaké jiné podobě, např. na DPP a kratší úvazek, musí však jít o jinou činnost než tu, ze které čerpáte peněžitou pomoc v mateřství. Dále upozorňuji, že i když zaměstnavatel není oprávněn nařídit odchod na mateřskou dovolenou, mohl by zaměstnankyni poslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, pokud by byly pochyby o tom, že z důvodu svého těhotenství a mateřství a aktuálního zdravotního stavu zvládně svou práci vykonávat. více

Nora K.  | 30.10.2020 | Dřívější návrat z rodičovské dovolené

Dobrý den,
jak nakládat s dohodnutou délkou rodičovské dovolené? Tj. pokud jsem udala délku 2 let na rodičovské, mohu tuto dobu prodlužovat celkem bez omezení, ale pokud se chci vrátit dříve - tak zkracovat lze pouze se souhlasem zaměstnavatele? Nebo to není takto dáno a je to spíše praktické doporučení?

Díky

Odpověď:

Dobrý den,

zákoník práce změny původně dohodnuté rodičovské dovolené výslovně neupravuje a nelze z něj dovodit nárok na souhlas zaměstnavatele s dřívějším návratem, než jak bylo uvedeno v původní žádosti. Vzhledem k tomu, že s rodičovskou dovolenou jse i pro zaměstnavatele spojeny různé organizační záležitosti, zejména kvůli zajištění zástupu, lze mít za to, že dřívější návrat je nezbytné s ním dohodnout.

S pozdravem

Gender Studies

Gender Studies, o.p.s.

Abdullah | 30.10.2020 | Azyl v České republice

Dobrý den ، jmenuji se Abdullah ، 20 let z Iráku a bydlím tam. Jsem gay a nemám práva jako já. Vyhrožovali mi ، že mě zabijí ، že jsem gay ، dokud mě nevyhodili z univerzity a univerzita a společnost odmítly studovat gaye. Potřebuji pomoc ، abych opustil Irák ، emigroval do České republiky a il tam ، dokud se práva homosexuálů v mé zemi nezlepší a nevrátím se do ní. Jsem na svou Zemi velmi hrdý a moc ji miluji ، ale má spoustu zlých lidí ، kteří nechtějí ، abych byl tím ، kým jsem ، chci požádat o humanitární azyl v České republice ، Co potřebuji? Nevím ، jestli mi tu někdo může pomoci ، jsem gay ، chci ít jako ostatní a žít v rovnosti a nediskriminaci jen kvůli heterosexuální orientaci

Odpověď:

Dobrý den, Vaše situace je složitá a její řešení přesahuje možnosti této poradny. Problematika azylu v České republice se řídí zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu. Podle ustanovení § 12 se azyl cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. To by mohl být váš případ. Pro podrobnější informace a pomoc se doporučujeme obrátit na některou z organizací, které se zabývají pomocí cizincům. Řadu z nich naleznete např. zde: https://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/institutions-and-organizations-in-cze-3 S pozdravem Gender Studies více

Pavla | 24.8.2020 

Dobry den,
V ramci restrukturalizace firmy jsem prisla o misto, nicmene jsem se dozvedela, ze misto bylo zruseno prave me, ze 6ti stejnych pozic proto, ze jsem si v te dobe zrovna prodlouzila o pul roku (z 2let, na 2,5 roku) RD. Nase firma globalne podporuje matky na RD, obecne se tvari, ze netoleruje zadnou diskriminaci, lokalne se tak ne vzdy delo a deje, zvazuji jestli to mam jeste resit s vedenim firmy. Zajimalo by me proto, jestli je tento duvod zruseni mista v ramci restrukturalizace diskriminace, ci ne, a jen si proste vybrali zamestnance, ktere jsou pro ne ihned k dispozici. Nejake dukazy a i svedky k tomu bych mela, takze podlozene to vcelku mam, ale vlastne si nejsem jista, jestli je, nebo neni v poradku takove jednani firmy... kolegyne v jine zemi a stejne firme, co ridi marketing mi rikala, ze je to normalni a ze se tez jako prvni zbavila holek na RD, ale nikdo to nijak neresil, dostaly odstupne, ktere mi taky navrhli, ale ja jsem o misto zajem mela, navic mi vadi, ze ten duvod je tento, po celou RD je podporuji na DPP. Co myslite, je to diskriminace, nebo neni?
Dekuji mnohokrat za radu, Pavla

Odpověď:

Dobrý den,

pokud by jediným důvodem pro zrušení pracovního místa bylo čerpání rodičovské dovolené, mohlo by se jednat o diskriminaci z důvodu rodičovství. Zaměstnavatel by musel prokázat, že skutečněě bylo nezbytné zrušit právě Vaše pracovní místo a že nemá mžnost vás dále zaměstnávat na práci sjednanou v pracovní smlouvě. Doporučujeme se písemně obrátit na zaměstnavatele, případně ve spolupráci s advokátem nebo advokátkou naformulovat předžalobní výzvu.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Deny | 24.8.2020 

Dobrý den. Jsem zaměstnaná jako účetní (uvedeno v prac. smlouvě). Od ledna dělám zástup vedoucí pouze na základě ústní domluvy a průběžně dostávám úkoly mimo mou pracovní náplň. Nyní je vedoucí 3 týdny na dovolené a zastupuji ji plně. Bylo mi řečeno, že na odměnu či navýšení platu nemám nárok. Je to tak? A popř. jsem povinna plnit úkoly, které neodpovídají prac. náplni? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že zaměstnavatel vám má přidělovat práci v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Jinou práci můžete odmítnout. Co se týče kompenzace, práce navíc by vám v souladu s pravidly pro odměňování měla být kompenzována, není ale jednoznačně upraveno jak. Nepíšete, zda jste zaměstnána ve mzdové nebo platové sféře. V případě, že by šlo o platovou sféru, pak v případě zastupování nadřízeného po dobu delší než 4 týdny. Ve mzdovém odměňování takové ustanovení není. V souvislosti s plněním většího objemu práce nebo náročnějších pracovních úkolů Vám může být poskytnuta odměna, není však na ni rovněž bez dalšího jednoznačně stanovený nárok.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Jana Nová | 24.8.2020 

Dobrý den,
chci se zeptat, pokud se se zaměstnavatelem po rodičovské dovolené domluvím na nástup nikoliv den po 3. narozeninách syna, ale až od 1. následujícího měsíce - je to takto v pořádku? Nemusím se hlásit mezitím na sociálce nebo informovat zdravotní pojišťovnu?


Rodičovský příspěvek jsem pobírala jen do 2,5 let syna, rodičovskou dovolenou jsem však měla nastavenou na 3 roky. byla jsem i přesto kryta pojištěním (důchodovým/zdravotním)?
Díky

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že Vám takto zaměstnavatel vyjde vstříc, nejedná se o prodloužení rodičovské, ale o neplacené volno. Měla byste tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně, jelikož z důvodu péče o dítě bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát. Doporučujeme tak učinit i když se nejedná o celý kalendářní měsíc. Zdravotní pojišťovny toto často vyřizují i neformálně, např. e-mailem.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Květa | 24.8.2020 

Dobrý den,
jsem podnikatelka (obchod a služby) a mám prakticky jen ženský personál v řadách prodavaček. Chtěla bych to trochu změnit, protože si myslím, že smíšený kolektiv je lepší. Už jsem dávala do inzerátů větu typu, že: pozice je vhodná pro ženy i muže a píšu do inzerátu vždy název pozice prodavač/prodavačka. Ale mohla bych podat inzerát, že hledám přímo muže na pozici prodavače (za účelem zvýšení rozmanitosti týmu)? Nebo můžu bez dalšího třeba přijmout muže, když se mi přihlásí třeba 5 lidí a z toho bude 1 muž a zbytek ženy (a nehledět na další kritéria jako vzdělání, zkušenosti apod.). Předem díky za konzultaci.

Odpověď:

Dobrý den,

otázka preference zaměstnanců jednoho pohlaví (nebo určitého věku apod.) je vždy velmi citlivá, i pokud je vedena snahou o zvýšení rozmanitosti v týmu. Obecně platí, že pokud taková preference nemá přímou souvislosti s povahou vykonávaného povolání (např. žena jako prodavačka dámského spodního prádla, abychom byli co nejblíže Vašemu oboru), pak by jednoznačná preference ve inzerátu nebo při výběru mohla být diskriminační. Pokud byste ale vybírala ze srovnatelných kandidátů (zkušenosti, kvalifikace atd.), pak byste zástupcům podreprezentovaného pohlaví s největší pravděpodobností přednost dát mohla.


S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Zuzana | 20.8.2020 

Dobrý den,

Jsem na rodičovské dovolené, jsem zaměstnaná a chci si založit živnost. Ovlivní tento úkon výši mojí rodičovské dovolené, případně, pokud bych měla ještě další dítě, výši PPM? A budu si od té doby muset sama platit soc. a zdrav. pojištění, případně další zálohy?

Předem děkuji za odpověď
Zuzana Maciel

Odpověď:

Dobrý den, výši Vašeho rodičovského příspěvku to neovlivní. Co se týče výše PPM v případě dalšího dítěte, záleží na tom, v jakém časovém odstupu byste PPM čerpala a zda budete mít živnost jako hlavní či vedlejší a zda byste kvůli podnikání skončila praxovní poměr. V případě, že pracovní poměr neskončíte a živnost bude pouze vedlejší přivýdělek, na PPM to nebude mít vliv. Pokud byste skončila, pak jako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění, můžete si ho platit dobrovolně, pak byste při splnění zejména doby účasti na pojistění a dalších zákonných přepdokladů na PPM měla, s největší pravděpodobností ale i nižší, než jakou máte teď. Pokud byste nemocenské pojištění neplatila, pak nárok na PPM budete mít jen v tzv. ochranné lhůtě (stručně řečeno 180 dní od skončení zaměstnání, ze kterého Vám nárok vznikl). Pro úplnost ještě dodávám, že PPM může za určitých okolností čerpat i otec dítěte. S pozdravem Gender Studies, o.p.s. více

Zdeňka | 3.7.2020 

Dobrý den,

17.6. jsem nastoupila do pracovního poměru tzn. že 17.9. mi končí zkušební doba. Zjistila jsem však že jsem těhotná v 8. týdnu a doktor mě chce poslat na neschopenku skrz zdravotní stav versus naročnost práce (pracuji v gastronomii, kde se pracuje 20 hodin denně několik dní po sobě, tahají se těžké věci jako např. sudy s pivem apod). Samozřejmě vím že mě zaměstnavatel může po 14ti dnech vyhodit a nemocenská se přesouvá na OSSZ. Tím mi vzniká dotaz jestli budu mít nárok na mateřskou nebo pouze na rodičovský příspěvěk. Poslední dva roky mám poctivě odpracované s týdenní pauzou na UP.

Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den, abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí se v době nástupu na mateřskou posoudit, zda splňujete zákonné podmínky. Na mateřskou se nastupuje 8 - 6 týdnů před očekávaným datem porodu. Buď v té době budete zaměstnaná, tudíž účastná na nemocenském pojištění (případně můžete i dobrovolně jako OSVČ), nebo budete v ochranné lhůtě, která je v tomto případě 180 dní od zániku pojištění. Pokud by tedy mezi skončením zaměstnání a nástupem na mateřskou uplynulo 180 dní nebo méně, budete tuto podmínku splňovat. Druhá podmínka je být nemocensky pojištěna minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání). Pokud máte pracovní historii jak uvádíte, měla byste splnit i tuto podmínku. S pozdravem více

Klára Zet | 28.6.2020 

Dobrý den,
mám dotaz, jak je to s držením pracovního místa během mateřství v rámci vysokých uměleckých škol. Projdu konkurzem, mám dobu určitou, zjistím, že jsem těhotná. Do nástupu na mateřskou je mi to jasné, ale pak pokud se chci vrátit zas učit, mohu? A kdy nejdříve? A musí mi to zaměstnavatel - škola umožnit?
Díky moc

Odpověď:

Dobrý den, jedna věc je okamžik návratu, druhá věc je pracovní místo, na které se vracíte. Pokud byste se chtěla vracet během mateřské dovolené a peněžitou pomoc v mateřství dále čerpat, není to možné na totéž místo, ze kterého tu mateřskou čerpáte. Pokud se budete vracet hned po skončení mateřské, musíte být zařazena na totéž místo, ze kterého jste odcházela. Pokud byste se chtěla vracet později než po vyčerpání mateřské a čerpat alespoň nějakou dobu rodičovskou, pak je zaměstnavatel povinen Vám rodičovskou dovolenou poskytnout v délce, o jaký si požádáte, nejdéle do 3 let věku dítěte. Žádost můžete i zmenit. Otázkou je ale místo - zde má zaměstnavatel povinnost Vás zařadit na místo podle sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. Je tedy rozhodující, co je zde uvedeno, a jestli je to tak podrobně sjednáno, že jde jen o jedno místo, nebo je to širší druh práce, do kterého se vleze více pracovních pozic. více

Grand | 11.6.2020 

Dobrý den, chtěl bych se poradit ohledně následující situace. Jsem otec samoživitel se synem, který se narodil dne 21. 7. 2017 na rodičovské dovolené, jelikož žena zemřela na rakovinu. Synovi budou letos 3 roky a já bych se měl vrátit do práce. Jsem zaměstnancem krajského úřadu, čili se jedná o práci v kanceláři. Zaměstnavatele jsem oslovil s tím, že bych rád nastoupil do práce až od 1. 1. 2021 a na zkrácený úvazek. Zaměstnavatel mi zatím ústně (když mi volala má přímá nadřízená) sdělil, že nastoupit od 1. 1. 2021 můžu, ale, že zkráceným úvazkem počítat nemám. Že se to u něj nedělá. Vím ale, že ze zákona mám na zkrácený úvazek nárok. více

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem případě bych doporučovala v tuto chvíli podat žádost o neplacené volno a pak až v jejím průběhu řešit zkrácený úvazek.

Nárok na něj skutečně máte v případě, že tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Proto, až budete žádat o kratší pracovní dobu, podejte žádost písemně, odkažte se v ni na příslušná ustanovení zákoníku práce (zejména § 241 odst. 2) a vyslovte předpoklad, že zaměstnavateli v tom vážné provozní důvody nebrání, a pokud ano, ať vám je písemně specifikuje. Tuto žádost dejte v průběhu neplaceného volna, v dostatečném předstihu, abyste mohl ještě případně řešit odpověď.

Pokud u vašeho zaměstnavatele působí odborová organizace, můžete se s touto věcí obratit i na ni, i pokud nejste jejím členem.

S pozdravem

Gender Studies

Gender Studies, o.p.s.

Andrea | 9.6.2020 

Dobrý den.Dělám rok zástupkyní vedoucí v dětských jeslích ,nyní bude odcházet do důchodu a tvrdí, že musím převzít její místo zaměstnance pověřeného organizací práce, ač ode mě ví, že o její místo nemám zájem.Mám pracovní smlouvu na místo dětské sestry , s poznámkou v prac., náplní, že ji zastupují. Nestojím o papírovou kancelářskou práci, chci být u dětí. Každý den mě od dětí odvolává,ukládá papírovou práci a vyhrožuje, že našemu vyššímu vedení řekne, že mě zaučila a ať si to ti nahoře se mnou vyřídí. Vyvíjí na mě stálý tlak a nechce akceptovat můj postoj, tvrdí, že to stejně budu muset dělat, protože kdo by to asi tak dělal.Odchazi za půl roku, času na zaučení nové vedoucí by tedy měla dost.Ptám se, zda mě skutečně zamětnavatel může může nutit na její místo nastoupit, ač nechci a argumentovat tím, že ji mám zastupovat? Z jejího přístupu mám stres a opět se mi rozjíždí úzkostná porucha, nevím si rady, co mám dělat.Dekuji za Vás čas a odpověď.Hezký den.
S pozdravem Andrea

Odpověď:

Zaměstnavatel Vám může přidělovat pouze takovou práci, kterou máte sjednanou jako druh práce v pracovní smlouvě, bez ohledu na to, zda v pracovní náplni máte uvedeno ještě něco dalšího. Pokud byste v pracovní smlouvě měla uvedeno jako druh práce "Dětská sestra", pak její nezbytnou součástí není zastupování vedoucí, natož přímo funkce vedoucí. Zaměstnavatel Vás k tomu nutit nemůže. Pokud byste zastupování vedoucí měla přímo v pracovní smlouvě, bylo by to něco jiného.

Doporučuji na to ještě jednou vedoucí upozornit, pokud to nemá smysl, upozorněte na to asi zaměstnavatele, nejlépe písemně, že o jiný druh práce, než jak máte sjednáno v pracovní smlouvě, ani teď ani do budoucna nestojíte. Každopadně ani pokud to teď neuděláte, neměl by Vás k tomu zaměstnavatel po odchodu současné vedoucí nutit.

Gender Studies, o.p.s.

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 235 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect