Jana | 19.4.2023

Dobrý den,
Jak je to při adopci dítěte? Mohu využít mateřské, je to tak? Je to tak?
A když adoptují malé dítě, nemluvně, mám následně nárok na přechod na rodičovskou dovolenou?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

co se týče mateřské, otcovské a rodičovské a příslušných příspěvků, pak zákoník práce počítá jak s biologickými rodiči, tak s rodiči adoptivními (případně osvojiteli apod.). Podle § 197 zákoníku práce v takovém případně mateřská dovolená zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku. Rodičovská dovolená pak přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Pokud zaměstnankyně takto čerpala už mateřskou dovolenou, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect