Klára | 2.9.2022

Dobrý den,
jak je to pokud potřebuji doprovodit k lékaři nikoliv své dítě, ale své rodiče? Mám nárok na to aby zaměstnavatel toto akceptoval?

Odpověď:

Dobrý den,

nráok na omluvenou absenci v případě překážek v práci na straně zaměstnance upravuje zejména nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Z bodu 8 přílohy k tomuto nařízení pak vyplývá, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy přísluší mj. v situaci, kdy doprovázíte rodiče nebo prarodiče. Půjde tedy o placené volno.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect