Eva | 26.2.2024

Dobrý den,
jsem zaměstnaná na dobu určitou se smlouvou do konce měsíce a začátkem měsíce (desátého) mám nastoupit na mateřskou dovolenou a zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr dohodou ke dni nástupu na mateřskou. Vím, že nemám povinnost dohodu podepsat, ale bojím se, aby mi pak zaměstnavatel nedělal naschvály, např., že za mě nepodá žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Pokud by se tak stalo, mohu žádost podat sama, i když nejsem OSVČ? Příp. co byste mi radili v mé situaci dělat? Přišla bych podepsáním dohody o něco (pojištění, peníze)?
Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den.

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost podepisovat dohodu určitě nemáte a mějte na paměti, že kdybyste dohodu odmítla podepsat, zaměstnavatel s Vámi coby s těhotnou zaměstnankyní nemůže rozvázání poměru uspíšit výpovědí. Aby Vám však vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), nemusíte být nutně zaměstnána. Klíčové je, abyste na mateřskou nastoupila nejpozději ke konci ochranné lhůty max. 180 dní po skončení zaměstnání, tj. po zániku nemocenského pojištění. Druhou klíčovou podmínkou pak je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou. V každém případě zvažte zkusit se domluvit se zaměstnavatelem, že byste dohodu o rozvázání prac. poměru uzavřeli třeba až ke dni následujícím po dni nástupu na mateřskou dovolenou. Také pamatujte, že pokud zaměstnavatel neposkytne mateřskou dovolenou, která Vám náleží, dopouští se přestupku na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců podle zákona o inspekci práce. Výše PPM se odvíjí od výše Vašich příjmů v posledním zaměstnání.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect