Bibi | 20.2.2024

Dobry den, můj zaměstnavatel mě přeřadil na jinou práci a musím nyní jako kancelář používat prostory, které k tomu nebyly určeny. Vzhledem k tomu, že se pod "kanceláří" nachází kuchyň restaurace, sedím celý den v prostorech nasáklých pachy kuchyně. Je možné se nějak bránit. Zaměstnavatel argumentuje tím, že jiné prostory nemá.

Odpověď:

Dobrý den,

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, se musí pachům na pracovišti (stejně jako obdobné zátěži typu teplo nebo kouření) čelit zvýšeným větráním. Ve Vašem případě si ale myslím, že Váš pracovní prostor zřejmě nebude bezpečným a zdraví neohrožujícím v míře vyžadované standardy BOZP. V takovém případě by mohlo zaměstnavatelovo chování dokonce být považováno za přestupek na úseku bezpečnosti práce ve smyslu § 30 zákona o inspekci práce. V každém případě je povinností každého zaměstnavatele, aby zajistil „plnění úkolů v hodnocení a prevenci rizik BOZP prostřednictvím buď speciálně vyškoleného zaměstnance či např. prostřednictvím externího bezpečnostního technika. Vaším prvním korkem by tak mělo být zjištění identity a kontaktu na tzv. “bezpečáka” u Vás a následně ho požádat o kontrolu Vašeho pracoviště.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect