Helena | 7.1.2024

Dobrý den,
jsem ve III. stupni invalidity, díky pracovnímu úrazu, a je mě, od vzniku invalidity, vyplácena náhrada mzdy pojišťovnou Kooperativa. Od 1. prosince 2023 mě vznikl nárok na starobní důchod, o který jsem nepožádala, jelikož na invalidní důchod mám nárok do svých 65 let. Jaké doklady musím doložit pojišťovně Kooperativa, aby mě byla i nadále vyplácena náhrada mzdy, když budu do svých 65 let stále v invalidním důchodu, který mě poté zanikne ? Mám stále nárok na výplatu náhrady mzdy, pokud zůstanu do svých 65 let v invalidním důchodu ?
Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste si doposud o starobní důchod nepožádala, Váš nárok na invalidní důchod III. stupně stále trvá, stejně tak jako Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada od Kooperativy by Vám měla být dle Vámi poskytnutých informací vyplácena až do konce kalendářního měsíce, v němž dovršíte věku 65 let. Pokud nedošlo k podstatné změně ve Vaší osobní a finanční situaci (dlouhodobá změna zdravotního stavu, nástup výkonu trestu apod.). Pokud Vás pojišťovna sama nevyzvala k zaslání dalších dokladů, zřejmě ji není třeba teď oslovovat, neboť Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nejdéle do dovršení věku 65 let vychází přímo ze zákona (ust. § 271b odst. 6 zákoníku práce).

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect