Dáma s hranostajem | 29.2.2024

Pracuji v s. p. se statutem agentury. Odměňování je upraveno interní směrnicí. Zákl. mzda zaměstnance je stanovována dle jeho typové pozice a jí odpovídajícího mzdového stupně, v rámci kterého se následně pohybuje zákl. mzda. Má zákl. mzda je oproti minimu (!) mého mzdového stupně podhodnocena řádově o vyšší jednotky tisíc Kč (ve srovnání s maximem to činí cca střední desítky tisíc Kč). V agentuře pracuji x let, objektivně odvádím nadstandardní prac. výkon (např. v 2023 > 150 h přesčasů), ač (zatím) nejsem na expertní úrovni. Na odd. jsem jediná žena na této typ. pozici. Nábory na shodnou prac. pozici na “mé” odd. jsou dělány s nabídkou mzdy o řádově nižší až středí desítky tisíc Kč vyšší, než jakou pobírám já. Mám právo na ofic. info o konkrétní výši mzdového rozpětí na mé typ. pozici, a to i zpětně? Pokud se prokáže, že má mzda nedosahuje ani min. výše mzdy, kterou by mi mělo zaručovat mé prac. zařazení, jaká mám práva, jak bych měla dále postupovat? Mohu se opřít o nějakou legislativu? Mohu požadovat doplacení mzdy za období, kdy má nedosahovala ani minima daného stupně? Rétorika vedení je taková, že kdo je nespokojen se svým ohodnocením a snaží se aktivně vyjednat navýšení mzdy, je vyděrač, takže mám obavy z přijetí a regulérnosti řešení této záležitosti.

Odpověď:

Dobrý den,

v pracovněprávních vztazích platí zásada stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Tato zásada je zakotvena v § 16 zákoníku práce. Pokud při diferenciaci mzdy mezi jednotlivými zaměstnanci vzal zaměstnavatel na vědomí jakékoliv jiné hledisko (např. dobu Vašeho působení v podniku, nedejbože Vaše pohlaví) mimo těch, které výslovně stanoví zákon (složitost, odpovědnost a namáhavosti práce, jako dále pracovní podmínky, pracovní výkonnost a výsledky práce), je zaměstnavatel povinen navrhnout Vám takovou úpravu mzdy, aby byl zákon dodržen. Ještě předtím než byste se pustila do případného soudního sporu, doporučovala bych o tomto a o Vašem nároku na dorovnání mzdy nejdříve písemně informovat zaměstnavatele, případně nahlásit na inspekci práce podezření z přestupku na úseku rovného zacházení ze strany zaměstnavatele podle § 24 zákona o inspekci práce. Pokud na Vašem pracovišti působí odbory (tuto informaci Vám je zaměstnavatel povinen poskytnou), lze situaci řešit i přes ně.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect