bobik | 17.12.2023

Počítá se maturita na konzervatoři za dokončení studia? Běžně je studium konzervatoře šestileté a zakončené absolutoriem. Školský zákon §89 odst. 1 ale říká o konzervatoři, že "Žáci mohou ukončit vzdělávání také maturitní zkouškou".
Pokud tedy manželka-studentka konzervatoře odmaturuje, následně by pracovala nebo byla OSVČ s nemocenským pojištěním, měla by pak nárok na Peněžitou pomoc v mateřství? (pozn. Zároveň se jedná už o druhou maturitu, na konzervatoř totiž šla po dokončení gymnázia.)
Případně jak dlouho (při započítání studia) si jako OSVČ musí platit nemocenské, a v jaké maximální výši ho může platit, když předtím nepracovala a není tak možnost něco spočítat z vyměřovacího základu? Případně jak dlouho před nástupem na mateřskou by musela být zaměstnaná?

Odpověď:

Dobrý den,

pro účely přiznání nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) není rozhodující způsob ukončení studia. Dokážu si představit, že by se způsob ukončení řádného denního studia řešil teprve ve chvíli, kdyby mezi studiem a nástupem do zaměstnání měla Vaše manželka proluku a po dobu trvání této proluky by po Úřadu práce žádala, aby za ní jakožto uchazeče o zaměstnání hradil stát zdravotní pojištění. Nárok na PPM má ta žadatelka, která je v první řadě nemocensky pojištěna. To znamená, že je za ní zaměstnavatelem odváděno pojistné nebo si coby podnikatelka ono pojistné na sociální zabezpečení platí sama. Z tohoto také lze vyvodit, že studenti ve věku do 26 let nemají nárok na PPM, neboť za ně stát platí pouze zdravotní, nikoli sociální pojištění. Druhou obecnou podmínkou nároku na PPM je doba trvání nemocenského pojištění v minimální délce 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku. Pokud by tedy žadatelka pracovala alespoň 270 dnů u zaměstnavatele (příp. u vícero zaměstnavatelů), který za ní po tuto dobu řádně odvádí pojistné na sociální zabezpečení (dohromady 31,5 % z její měsíční mzdy včetně kontribuce zaměstnance), má nárok na PPM. Podnikatelka na PPM dosáhne, jestliže si platila nemocenské pojištění alespoň v jeho minimální zákonné výši po dobu 270 dní, a z toho přinejmenším 180 dní (šest měsíců) v posledním roce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

Anna Řídká za Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect