Petra | 26.4.2024

Jak se to má v současné době s otcovskou dovolenou? Kdy ji může partner začít čerpat? Až po porodu, nebo už předtím jako já mateřskou? Otcovskou mohou čerpat pouze zaměstnanci nebo také OSVČ, když si platí zdravotní pojištění? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

dávku otcovské poporodní péče lze v rámci otcovské dovolené čerpat, jak říkáte, až po porodu. Podpůrčí doba děla 2 týdny a Váš partner si o otcovskou může zažádat (mimo žádosti na ČSSZ je třeba o čerpání otcovské informovat i zaměstnavatele v souladu s § 195a zákoníku práce) do 6 týdnů věku dítěte. U OSVČ je žádost uplatňována přímo u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Co se týká OSVČ, tam je pro čerpání rozhodující splnění podmínky trvání dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Je také důležité upozornit na fakt, že OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect