drupi | 25.6.2024

Zaměstnavatel mi neposkytuje stravenky na odpolední směnu s odůvodněním,že nechodím na obědy.Kolegové chodí,stravenky mají.Vnímám to jako sociální nespravedlnost.Mám i já nárok na stravenky za odpolední směnu?Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den,

ze zákona zaměstnavateli neplyne povinnost poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování formou stravenky. Pokud však zaměstnavatel stravenky poskytuje, měl by se v tomto řídit zákonnými pravidly a určitě by se neměl dopouštět nerovného zacházení napříč různými skupinami zaměstnanců. Pokud u Vás na pracovišti neexistuje kolektivní smlouva, která by blíže upravovala výši a podmínky nároku na příspěvek na stravování, stravenka Vám náleží za jednu směnu (do 11 hodin), pokud během této směny odpracujete alespoň 3 hodiny a zároveň Vám nevznikl během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad. Toto vychází z ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů. Zaměstnavatel Vám tak, aby tento náklad byl osvobozen od daně, může za jednu směnu poskytnou příspěvek na stravování (stravenku) ve výši max. 116,20 Kč. To platí pro rok 2024.
Zkuste se tedy na zaměstnavatele obrátit se žádostí o sjednání nápravy .
Pokud by zaměstnavatel nápravu nesjednal, doporučovala bych o možném přestupku podle § 11/§ 24 zákona o inspekci práce informovat Inspektorát práce.

S pozdravem,

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect