Voják a rodičovská dovolená

Petr | 22.3.2006 | Voják a rodičovská dovolená

Jsem voják z povolání a rád bych šel na rodičovskou dovolenou, může mě to zaměstnavatel nedovolit? A pokud mi během trvání rodičovské dovolené vyprší smlouva na dobu určitou, musí mi ji zaměstnavatel prodloužit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci / pochopitelně i zaměstnankyni / na jejich žádost rodičovskou dovolenou, otci pak od narození dítěte po dobu, o kterou požádá, a to nejdéle do tří let věku dítěte.

Tato povinnost zaměstnavatele vyplývá ze směrnic č. 96/34/EC, o rodičovském volnu, která právo na rodičovské volno považuje za individuální a nepřenosné právo každého z rodičů.
Je-li pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Výkon práv vyplývající z rodičovské dovolené nemá na takto stanovenou dobu vliv.

Pro úplnost připomínáme, že na pracovně právní vztahy státních zástupců a na příslušníky ozbrojených sil v činné službě se zákoník práce vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy (ust. §4 ZP).

Jinak je pracovněprávní vztah upraven zákonem č. 221/199 SB., o vojácích z povolání (§2 odst. 3).

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect