Diskriminace platová

Rejsková | 22.5.2006 | Diskriminace platová

Dobrý den,
abych uvedla hned na začátek, nejsem spokojená s výší mé mzdy vzhledem ke mzdě mého kolegy na stejné pozici. Ve firmě jsem nastoupila půl roku před kolegou a ve firmě jsem už 3,5 roku na stejné pozici jako můj kolega - pozice rozpočtář. Jediný rozdíl mezi mnou a kolegou je, že on měl již několikaletou praxi na této pozici v jiné firmě a u mne je to první zaměstnání (jinak věkově jsme s kolegou cirka stejně, bezdětní, já čerstvě vdaná). Na starost dostávám dokonce i důležitější a větší zakázky než kolega - mé se pohybují v milionech či desítkách milionů) navíc mi neoficiálně (nemám uvedeno v pracovní smlouvě) přibyly i jiné povinnosti s jistou zodpovědností a důležitostí jako je sepisování smluv či spolupráce s externí profesionální firmou při tvorbě firemního webu, častěji než kolega také zůstávám přesčas kvůli našemu přímému nadřízenému - řediteli firmy. Nedávno jsem zjistila že můj kolega má o skoro 50% vyšší plat než já, s čímž jsem rozhodně nepočítala.
Můj plat během tří let po dvojím žádání o zvýšení stoupl z 8.000 hrubého na 11.500. Kolega má nyní 16.800 hrubého. Naším přímým nadřízeným je ředitel společnosti o šesti majitelích a předchozí osádku naší kanceláře o třech lidech nechal před čtyřmi lety odejít poté, co hromadně žádali o zvýšení platu (měli tehdy cca 11.500 až 13.500 hrubého).
Potřebovala bych poradit, jak nenásilně dát zaměstnavateli najevo, že bych chtěla být alespoň přibližně platově rovna svému kolegovi (iluze o rovném či dokonce vyšším platu si nedělám) aniž bych klasicky žádala o zvýšení či musela vysvětlovat jak jsem přišla na to jaký má kolega plat.
Doufám, že mi nějak účelně poradíte, jak tuto situaci úspěšně řešit.
Předem děkuji za jakoukoli radu.
S pozdravem Rejsková Anna

Odpověď:

Paní Rejsková, vzhledem k tomu, že se zabývá pouze právním poradenstvím v případech diskriminace na trhu práce a neznáme konkrétní poměry na Vašem pracovišti, můžeme Vám poskytnout pouze právní poradenství.
Z Vašeho dopisu vyplývá, že velmi pravděpodobně jste obětí diskriminace na pracovním trhu, nemá-li Váš kolega větší kvalifikaci či nemá význam pro výkon jeho práce právě délka vykonané praxe. V takovém případě máte právo domáhat se jak mimosoudní, tak případně i soudní cestou toho, aby Vám byla újma způsobená diskriminačním jednáním ze strany zaměstnavatele nahrazena.
S ohledem na skutečnost, kterou popisujete ohledně předchozích zaměstnanců, kteří žádali o zvýšení mzdy pak máme za to, že by bylo vhodné podat návrh na prošetření Vámi uváděných skutečností na příslušný úřad práce (tj. v místě zaměstnavatele).

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect