nástup po mateřské dovolené

Tara | 22.5.2006 | nástup po mateřské dovolené

Mám nastoupit po mateřské dovolené po 4 letech do práce. Zaměstnavatel slíbil, že mě vezme zpět pouze ústně a bude-li volné místo. Nyní mám neplacené volno na rok do věku 4 let dětí.(máme dvojčata)Pokud mne však vezme zpět, nechce mi zkrátit úvazek na 6 hodin denně, který potřebuji, protože mám dvojčata a nebude je mít kdo vyzvedávat ze školky a manžel je často služebně pryč a do práce dojíždíme z blízké vesnice. Je prosím nějaký zákon o zkrácení pracovního úvazku pro pracujícího rodiče, pokud ano,jak dlouho ho smí využívat a jak to ovlivní vyplácenou základní mzdu ?(je o hodně nižší?)
Děkuji Vám předem za odpověď.

Odpověď:

V souvislosti s pracovní dobou je zaměstnavateli uložena povinnost, aby při zařazování zaměstnanců do směn přihlížel rovněž k potřebám žen pečujících o děti. Požádala-li žena pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu či o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, jestliže mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Výkon práce na po kratší pracovní dobu pak musí dovolovat provoz zaměstnavatele. Zaměstnavatel je přitom povinen vytvářet takové podmínky, aby žádostem žen o kratší pracovní dobu mohlo být vyhověno.
Nevyhoví-li tedy zaměstnavatel Vaší žádosti o sjednání kratší pracovní doby, přičemž mu v takovém sjednání nebrání vážné provozní důvody, pak máte možnost domáhat se Vašeho nároku soudní cestou.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect