pracovní poměr na dobu určitou

Jana | 27.4.2006 | pracovní poměr na dobu určitou

Před MD jsem pracovala jako učitelka, měla jsem 3x po sobě pracovní úvazek uzavřený na dobu určitou(u téhož zaměstnavatele).3smlouva mi vypršela během MD. Nyní když se chci po MD s jedním dítětem vrátit, zaměstnavatel mi opět navrhuje smlouvu na dobu určitou. Má na to zaměstnavatel nárok? Jak se mohu bránit ?

Chtěla bych dodat, že během MD jsem pracovala 2 roky u téhož zaměstnavatele na zkrácený úvazek ( vždy smlouva na dobu určitou). a zároveň si zvyšuji kvalifikaci - dle požadavků školy. Mám zatím 1 dítě, v budoucnu bych chtěla ještě jedno, ale bojím se nejistého zaměstnání.
Děkuji za radu
Bc. Jana Bednářová

Odpověď:

Dobrý den,

Pracovní poměr mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodu účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud však od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynulo více než 6 měsíců, tak se k tomuto předchozímu pracovnímu poměru nepřihlíží.

Pokud tyto podmínky Váš zaměstnavatel nesplnil a Vy písemně oznámíte zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby, že trváte na tom, aby Vás Váš zaměstnavatel nadále zaměstnával, platí, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. (Návrh na to, zda tyto podmínky byly, či nebyly splněny, můžete Vy, ale i Váš zaměstnavatel uplatnit u soudu, ovšem nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.)

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect