Živnostenský list

eun | 5.5.2006 | Živnostenský list

Pracuji ve spol. s r.o. na smlouvu na dobu neurčitou.Zaměstnavatel(majitel) vyhlásil konkurz na místo,které zastávám a do podmínek opětovného přijetí uvedl vlastnictví ŽL.Chce,aby nový zaměstnanec u jeho firmy pracoval na ŽL.Je to možné?Co se proti tomu může dělet?Děkuji Ruda

Odpověď:

Váš dotaz nespadá do problematiky rovných příležitostí, na kterou se zaměřuje náš projekt. Proto se obraťte na občanskou poradnu event. na advokátní kancelář.
Zaměstnavatel může shledat určitého pracovníka nadbytečným , rozhodne-li se tak za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změn a pak může tomuto zaměstnanci dát výpověď(ustanovení § 46 odst. 1 c) zákoníku práce. Zaměstnavatel samozřejmě může v rámci smluvních vztahů zadávat určité úkoly osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění. Není však ze zákona přípustné, aby touto formou nahrazoval resp. obcházel pracovněprávní vztah s určitým zaměstnancem. V daném případě by nešlo odpověď bez podrobnějších informací.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect