Nevyplacení odstupného

Andrea | 5.5.2006 | Nevyplacení odstupného

Dobrý den,
Manžel pracoval u soukromé firmy jako instalatér. K 31.12.2004 dostal výpověď kvůli nadbytečnosti s 3 měsíční výpovědní lhůtou a s 2 měsíčním odstupným, ale odstupné mu do dnešního dne nebylo vyplaceno, i když se několikrát do měsíce bývalému zaměstnavateli připomínal. Ten ho ignoroval s tím, že nemá peníze. Jak může odstupné vymáhat? Manžel nedostal ani žádnou výplatní pásku, kde by bylo odstupné vypočteno, takže ani neví, kolik to odstupné přesně dělá. A jak je to s ročním zúčtování daní? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Tento dotaz, tak jak je uplatněn nespadá do oblasti rovných příležitostí, měla byste se proto obrátit na občanskou poradnu event. na advokátní kancelář. Pro pořádek však odesílám odpověď.
V souladu s ustanovením § 46 odst 1 c) zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, stane-li se nadbytečným. potom mu v souladu s ustanovením § 60a odst. 1 zákoníku práce náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě event. ve vnitřním předpise stanoveno zvýšené odstupné. V souladu s utanovením § 60a odst. 4 zákoníku práce vyplácí zaměstnavatel odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
Lhůta k uplatnění peněžitých nároků činí tři roky (§ 263 ZP). Po uplynutí této lhůty již tedy není možné vymáhat tuto pohledávku soudní cestou.
Daňové přiznání za rok 2004 muselo být podáno již v roce 2005, tj. v následujícím roce do 31.3.2005.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect