úřad práce, spolupráce

Petra Fuksová | 5.5.2006 | úřad práce, spolupráce

Dobrý den!
Viděla jsem Váš právní projekt v televizi v pořadu Sama doma, líbíl se mi. Je určité důležité mít právní povědomí, co jsou moje práva. Sama jsem je důsledně uplatňovala při návratu z MD, ovšem zaměstnavatel, tak jako jiní, byl absolutně mimo. Doporučujete se obrátit na úřad práce, jsem tam teď registrovaná, takže mám velmi praktické zkušenosti, ovšem ouha, jsou také mimo, zkrácený pracovní úvazek jim nic neříká! Na koho si myslíte se obrátit teď?

Odpověď:

Pokud byla Vaše práva porušena, pak se pravděpodobně jednalo o diskriminaci na základě pohlaví (diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví (§ 1 odst. 4 ZP). Pokud Vám byla jednáním zaměstnavatele event. nyní pracovníky Úřadu práce způsobena škoda nebo újma, pak je možné domáhat se její náhrady mimosoudní a samozřejmě následně i soudní cestou. Bylo by pravděpodoně i možné Vaší kauzu medializovat, samozřejmě s Vaším souhlasem.
V každém případě budeme rády, budete-li nás kontaktovat osobně , neboť věříme, že Vaše zkušenosti nám při práci na tomto projektu velmi pomohou.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect