diskrim.zdrav.postizenych

martin | 6.5.2006 | diskrim.zdrav.postizenych

mam cast.inv.duchod,pracuji u bezpecnostni agentury,presto,ze musim odvadet stejnou praci,jako zdravi kolegove,dostavam pouze 42.50 na hod.zdravi zamestnanci pobiraji min.mzdu,pry ma na to zamestnavatel podle zakona pravo.

Odpověď:

Nejedná se o diskriminaci na základě pohlaví, ale pravděpodobně by se mohlo jednat o probleamtiku diskriminace na základě zdravotního stavu. I z tohoto důvodu je diskriminace zakázána, v případě nutnosti právní porady se však obraťte na advokátní kancelář.

§ 1 odst. 3 a 4 ZP
§1 odst. 3 ZP
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jeich pracovní podmínky včetně odměńování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty ........
§ 1 odst. 4 ZP
V pracovně právních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, ......., zdravotního stavu .........
Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect