Nárok na odstupné

Panda | 22.5.2006 | Nárok na odstupné

Dobrý den, mám dotaz - dostala jsem výpověď z důvodů rušení pobočky, pracovní poměr skončil k 30.4.2006, nakonec pobočku nerušili, takže mi naše mzdová tvrdí, že na odstupné nemám nárok. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

na odstupné nárok podle §60a Zákoníku práce máte. Pro přiznání tohoto nároku je rozhodující důvod výpovědi, který Váš bývalý zaměstnavatel uvedl. To, že se nakonec pobočka nezrušila, nemá na výplatu odstupného žádný vliv. Výplata odstupného se musí uskutečnit v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.
Jiná situace by nastala, kdybyste nastoupila opět na stejnou pobočku. Pak byste musela odstupné nebo jeho poměrnou část zaměstnavateli vrátit.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect