Prosím o pomoc!!!

Jan | 23.5.2006 | Prosím o pomoc!!!

Dobrý den,
moje přítelkyně je sexuálně obtěžovaná na pracovišti...Jsme teď celkem bezmocný, jelikož proti nám stojí kolos. Je to mezinárodní společnost a aktérem je sám gen.ředitel. Nekončí to pouze u slov...Ona neni 100% jediná.Potřebujeme pomoct, jelikož on má neomezené finanční možnosti...Myslím, že ani nepomůže, když odejde ze zaměstnání, ale to by stejně nic neřešilo.
Budu rád za jakoukoliv co nejrychlejší pomoc...

Odpověď:

Dobrý den,
Pokud si myslíte, že řešení situace s vaším zaměstnavatelem by nemělo žádný smysl, obraťte se rovnou na soud. Sexuální obtěžování se považuje podle zákoníku práce za diskriminaci. V případě diskriminace platí v soudním řízení obrácené důkazní břemeno. Tzn., že zaměstnavatel musí dokázat, že se Vámi tvrzeného jednání nedopustil. Pokud toto neprokáže, vynese soud rozsudek ve Váš prospěch. V žalobě můžete žádat jak zdržení se takového jednání, tak i přiznání peněžitého odškodnění Vám způsobené nehmotné újmy.

Protože tvrdíte, že sexuální obtěžování není u Vašeho zaměstnavatele ojedinělé, prosíme Vás, pokud máte zájem, jako poradna pro rovné příležitosti o podrobnější informace o Vašem zaměstnavateli a jeho chování. V takovém případě by se toto sexuální obtěžování mohlo řešit komplexně.

Děkujeme

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect