Návrat po mateřské dovolené

OF | 23.5.2006 | Návrat po mateřské dovolené

Píši vzkaz za svou kamarádku, která pracuje u státní, kulturou se zabývající instituce ve středoškolské funkci od roku 1983. V minulém roce se vracela po tříleté mateřské dovolené zpět do zaměstnání. Je matkou - samoživitelkou. V zaměstnání na její místo nastoupila na záskok paní (věk asi 47 let), má již dospělé, oženěné děti ! Kamarádce však při návratu zaměstnavatel oznámil, že její místo již není a nabídl ji práci pro ni absolutně nevhodnou. Protože se jedná o muzeum, kde dříve původně pracovala jako správce sbírek, nyní ji nabídli pouze místo průvodkyně, kde je pracovní doba pro ni, která je s dítětem sama naprosto navyhovující (provází se od 8.00 do 16. 00, tzn., že po poslední prohlídce skončí až někdy v 17.00- 17.30 hodin ! Ve školce již v 15.30 její dcera zůstává a čeká s paní učitelkou sama. Nemluvě o tom, že se provází celý den i v sobotu a neděli. Přitom však paní, která ji v době mateřské zastupovala v instituci zůstala a její práci nadále vykonává, pouze s tím rozdílem, že tuto funkci jinak nazvali, aby mohli zdůvodnit, že byla zrušena. Když se kamarádka proti tomu ohradila, bylo ji řečeno, že tato paní bude práci vykonávat jen do konce roku 2005, protože má termínovanou pracovní smlouvu. Je však květen, začala nová průvodcovská sezona, kamarádka musela nabízenou funkci průvodkyně přijmout, protože si v její situaci z finančních důvodů samozřejmě nemohla dovolit zůstat bez práce. Paní, která údajně měla termínovanou pracovní smlouvu do konce roku, je tam nadále a nadále vykonává práci správkyně sbírek, ačkoli se tato funkce oficiálně tak nenazývá a kamarádke musí problematicky řešit svoz situaci, přitom sledovat, jak její práci vykonávat někdo jiný, protože spolu dokonce sedí v jedné místnosti. to je přece nehorázné a nepřípustné jednání ! Jak se proti takovému bezostyšnému jednání může slušný člověk bránit, když na právníka a soudy nemá prostředky a pod nátlakem, kdy zaměstnavatel zneužil této její tíživé životní situace, musel přijmout i práci, která se nedá zkloubit s péčí o dítě, která tak matka vidí jen velmi málo a musí starost o něj, když je v zaměstnání, komplikovaně svěřovat jiným osobám? Poraďte prosím ! Je mi kamarádky velmi líto, mám pocit, že se tak uplně neorientuje a neví kam se obrátit, jak problém řešit, a jsem také tímto jednáním zaměstnavatele, navíc státní kulturní instituce!!! velmi rozhořčena. A navíc to není první případ bezprávního jednání vůči zaměstnancům na její půdě ! Myslím, že je načase, aby se lidé mohli takovému svévolnému jednání bránit !

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen přihlížet k potřebám žen pečujícím o dítě. Navíc, pokud žena pečující o dítě mladší než 15 let požádá vhodnou úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Po rodičovské dovolené musí zaměstnavatel nabídnout zaměstnankyni místo odpovídající její dosažené kvalifikaci a zkušenostem, tzn. ne stejné místo.
Pokud takové místo nabídnout nemůže, vzniká výpovědní důvodu pro nadbytečnost s příslušným 2 měsíčním odstupným.
Vaše kamarádka se může obrátit se stížností na úřad práce nebo na soud. Pokud ale bude zaměstnavatel tvrdit, že žádnou pozici odpovídající kvalifikaci a zkušenostem nemá, a dokáže to (např. že nepodal v poslední době žádné inzeráty hledající zaměstnance na místo odpovídající kvalifikaci a zkušenostem Vaší kamarádky), nezbývá Vaší kamarádce než zůstat a trvat na změně pracovní doby, nebo žádat o ukončení pracovního poměru s dvouměsíčním odstupným.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect