Pracovní doba

strbos | 23.5.2006 | Pracovní doba

Dobrý den,
má zaměstnavatel právo nařídit zaměstnanci 12-ti hodinovou pracovní dobu po dobu tří až čtyř po sobě jdoucích dnech + jedna osmihodinová směna. Všechny tyto směny pouze s jednou půlhodinovou přestávkou.

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

Váš zaměstnavatel Vám tyto směny nařídit může. Může to však činit pouze tehdy, pokud týdenní pracovní doba bez práce přesčas nepřesáhne průměrnou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (§85 Zákoníku práce), tzn. pokud Vám Váš zaměstnavatel určí delší směnu, musí Vám jiný den určit směnu kratší.
Zaměstnavatel Vám musí poskytnout přestávky na jídlo a oddech v délce 30 min. po 4,5 hod. Tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Pokud však pracujete v provozu, kde práce nemohou být přerušeny, musí zaměstnavatel přiměřenou dobu na jídlo a oddech vymezit i bez přerušení práce.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect