Ukončení smlouvy v UK

Jan | 20.6.2006 | Ukončení smlouvy v UK

Dobrý den!

Obracím se na Vás s prosbou o kvalifikovanou a účinnou radu. Se zprostředkovatelskou firmou mám uzavřenou smlouvu o tom, že mi zajistí práci, ubytování a vyřízení nezbytných formalit ve Velké Británii. Ve smlouvě je uvedeno, že budu pracovat podle požadavků zaměstnavatele. Smlouva je uzavřena na dobu šesti měsíců. Po nástupu do zaměstnání mi anglický zaměstnavatel sdělil, že budu pracovat po celou dobu šesti měsíců výhradně na nočních směnách. Pokud bych tento požadavek zaměstnavatele znal před odjezdem do Velké Británie, smlouvu bych nepodepsal, neboť mi práce v noci nevyhovuje. Navíc mi bylo zajištěno ubytování ve zdravotně závadném objektu – plesnivé stěny a podlahy. Smlouvu se zprostředkovatelskou firmou chci zrušit a vrátit se zpět do České Republiky. Poraďte mi prosím jak mám postupovat.

Předem děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše situace se odvíjí od obsahu smlouvy, kterou jste podepsal. Bez znalosti této smlouvy Vám budu moct pouze nastínit některé možnosti.
Pokud je ve smlouvě uvedena možnost odstoupení nebo výpovědi a Vám, pozorně si je přečtěte a řiďte se podle nich. Jestliže by se Vám tyto ustanovení zdály pro Vás zřetelně nevýhodná a současně zřetelně výhodná pro druhou stranu, jsou tato ustanovení neplatná. V takovém případě, stejně jako v případě, že ve smlouvě o výpovědi ani o odstoupení není zmínka, můžete od smlouvy odstoupit pokud jste zprostředkovateli před podpisem uvedl, že nechcete pracovat v noci a zprostředkovatel Vás ujistil, že se o takovou práci jednat nebude.
Co se týče nevyhovujícího ubytování, požadujte od agentury změnu ubytování nebo finanční kompenzaci, za kterou byste si mohl zařídit ubytování jiné. Nevyhovění Vašemu požadavku je také důvod pro odstoupení od smlouvy.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect