výmaz z trestního restříku

dvořáková | 20.6.2006 | výmaz z trestního restříku

prosím o radu kam se obrátit kvůli výmazu z rejstříku trestů. Stále tam je záznam, který je již dávno promlčen, tedy vše splněno dle rozsudku.
děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

Tento dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Přesto odpověď :

Zahlazení odsouzení provádí za splnění zákonem stanovených podmínek - viz ustanovení § 69 a 70 trestního zákona soud.
Pokud tyto podmínky splňujete, tedy uplynula příslušná doba po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu a vedl/-a/ jste nejméňe po stanovenou dobu řádný život, obraťte se na příslušný soud se žádostí.
Doba je závislá na délce trestu, který byl pravomocně soudem vyměřen.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect