přihlašení po mateřské

Lenka | 23.6.2006 | přihlašení po mateřské

Dobrý den
Mám dotaz,skončila mi mateřská 5.6.2006 jsem ve 4 měsici těhotenstvý a pracovní uřad v Teplicích mě odmitl přihlásit stím že těhotné nepřihlašují správa socialního zabespečení mi sdělila že zdravotní pojištení má platit manžel to semi zdá divné.Proto se obracim k vám o radu.Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu s ohledem na nové těhotenství vyplývá, že jste pravděpodobně ukončila rodičovskou nikoliv mateřskou dovolenou.
Pokud jde o Váš dotaz na platbu pojistného na zdravotního pojištění, pak Vás ujišťujeme, že stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění mimo jiné za tyto pojištěnce :

- nezaopatřené děti /tj. děti od narození do skončení povinné školní docházky
- ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství
- příjemce rodičovského příspěvku /ten se vyplácí ve standartních případech do 4 let věku dítěte, zatímco zákonný nárok na rodičovskou dovolenou je tři roky/
- osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo o osoby na mateřské rodičovské dovolené.

Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích i mateřské škole, popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Váš dotaz je značně neúplný, ale pokud splňujete některé z uvedených kritérií, pak za vás platí pojistné na zdravotní pojištění stát.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect