chov skotu

Michal | 25.6.2006 | chov skotu

Nastoupil jsem do zaměstnání a mím zaměstnavatel je soused , který se věnuje zenědělství , tedy chovu skotu a patrně v dílně kde úpracuji chce chovat skot, vybudovat odpad z tohoto kravína do mé jímky a další , bez zjevného dotazu o souhlas , tedy jako jeho zaměstnanec bych mu to měl trpět? Taktéž nechci , aby ustájil v objektu , který sousedí s dílnou skot , vůbec nevím jak se mám bránit , aby mě nevyhodil z práce a já pak třeba nepobíral hmotné zabezpečení
Děkuji za odpověď Zeman

Odpověď:

Dobrý den,

Vašemu sousedovi (to, že je současně Vaším zaměstnavatelem zde nehraje žádnou roli) nemusíte dát souhlas k vybudování odpadu ze jeho kravína do Vaší jímky. Bez tohoto souhlasu nemůže nic na Vaší nemovitosti dělat. Pokud však hodláte vybudování odpadu strpět, můžete tak učinit ve formě věcného břemene. Váš soused je pak se zákona povinen nést přiměřené náklady spojené s věcný břemenem. Lepší je však tyto náklady specifikovat přímo ve smlouvě o zřízení věcného břemene.

Vašemu zaměstnavateli nemůžete zabránit v úpravě svého provozu. Zaměstnavatel je však povinen podle zákoníku práce zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect