neplatná výpověď,změnavýpovědního důvodu

mery | 26.6.2006 | neplatná výpověď,změnavýpovědního důvodu

Jelikož můj problém nezapadá do žádného z uvedených typů dotazů,uvádím zde že se jedná o jakousi diskriminaci ze zdravotních důvodů,neboť zaměstnavatel se mě snažil za každou cenu zbavit díky mému zdravotnímu postižení.

Dobrý den.Prosím o radu.Zaměstnavatel mi dal výpověď dle které jsem měla nárok na odstupné.Jakmile jsem písemě vyjádřila souhlas s touto výpovědí ale zároveň ho upozornila na to že mám nárok na odstupné,zřejmě od tohoto úmyslu ustoupil ,a delší dobu se mnou nekomunikoval(byla jsem dočasně v invalidním důchodu).Po několika měsících mi doručil výpověď ze zdravotních důvodů,na kterou jsem reagovala dopisem nadepsaným "Nesouhlas s výpovědí" a v kterém ho žádám o zpětvzetí výpovědi a který měl být "projevem vůle" být dále zaměstnávána .Jelikož si nejsem jista ,jestli takovýto argument u soudu obstojí jako důvod pro náhradu mzdy,chci se zeptat jestli je v tomto případě možno místo náhrady mzdy žádat jako náhradu škody dle §187 ZP ,neboť zaměstnavatel mi svým protiprávním jednáním způsobil škodu tím že jsem z důvodu právní nejistoty nemohla nastoupit do práce u jiného zaměstnavatele.Zároveň by mne zajímalo jestli mám nárok opět jako náhradu škody podle téhož paragrafu v případě první výpovědi,kdy jsem měla nárok na odstupné a díky protiprávnímu jednání zaměstnavatele jsem o něj přišla?Podotýkám ža poslední vývoj nasvědčuje tomu ,že druhá výpověď byla neplatná.Moc děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud jste dostala výpověď ze zdravotních důvodů, tedy předpokládáme podle § 46 odst 1 d/, pak Vám ze zákona nevzniká právo na tzv. odstupné a výpovědní doba činí dva měsíce. Pro platnost výpovědi se vyžaduje , aby byla dána písemně a doručena druhému účastníku, tedy vám, a aby byl výpovědní důvod skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. Druh výpovědi nelze dodatečně měnit.

Z neplatného rozvázání pracovního poměru můžete uplatnit nároky pouze v souladu s ustanovením § 61 zákoníku práce, tedy v případě, že trváte na tom, aby vás zaměstnavatel dále zaměstnával, pak je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Váš nesouhlas s výpovědí však nemusí soud posoudit jako projev Vaší vůle být nadále zaměstnávána, neboť jste , pravděpodobně, vyjádřila svůj nesouhlas s výpovědí, ale již jste neprojevila svou vůli být nadále zaměstnávána. Rozhodnutí soudu však nelze předjímat.

Připomínáme, že dle ustanovení § 64 zákoníku práce lze neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect