Ukončení prac. poměru na dobuurčitou

Jitka Pelešková | 28.7.2006 | Ukončení prac. poměru na dobuurčitou

Dobrý den.
Můj pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou,do 31.12. 2003. Dne 23.8. 2003 se mi narodil syn, takže jsem v době ukončení prac. poměru čerpala mateřskou /zhruba do poloviny ledna 2004/ a poté dosud čerpám rodičovskou dovolenou. Jelikož zaměstnavatel neučinil žádné kroky vedoucí k ukončení Prac. poměru, domnívala jsem se, že pracovní poměr trvá na základě paragrafu 56 Zákoníku práce a pracovní smlouva se tedy automaticky změnila na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
Zaměstnavatel mi nedoručil žádné dokumenty, dovolená za rok 2003 mi byla proplacena až na počátku roku 2005 poté, co jsem o to požádala / po dohodě se mzdovou účetní pouze ústně/. Navíc mi zaměstnavatel umožňoval i nadále v průběhu rodičovské dovolené čerpat zaměstnanecké výhody - odebírat produkt za zvýhodněnou cenu /s písemným dokladem na moje jméno!/.
Když jsem se však minulý týden na zaměstnavatele obrátila se žádostí o peněžitou podporu v mateřství pro další dítě, bylo mi oznámeno, že pracovní poměr skončil k uvedenému datu dle původní smlouvy. Zajímalo by mě, zda je paragraf 56 platný i v případě čerpání mateřské dovolené. Jaké konkrétní povinnosti má zaměstnavatel v případě ukončení prac. poměru, musí mi předat nějaké dokumenty /př. zápočtový list/? Jaké jsou lhůty pro splnění těchto povinností? Zanedbala jsem já nějakou povinnost v této souvislosti? Je možné, že pracovní poměr skončil i přesto, že zaměstnavatel svoje povinnosti zanedbal? Má zaměstnavatel v této souvislosti i oznamovací povinnost k dalším institucím /př.zdravotní pojišťovně/ a mohu si u této instituce počínání zaměstnavatele ověřit?
Budu velice vděčná za Vaše odpovědi. Pokud mi nemůžete odpovědět, sdělte mi prosím alespoň který právní předpis tuto problematiku konkrétně upravuje. Děkuji Jitka Pelešková

Odpověď:

Dobrý den,
§ 56 zákoníku práce stanoví, že pracovní poměr na dobu určitou se změní na dobu neurčitou pouze v případě, že zaměstnavatel vykonával práci i po době sjednané v pracovní smlouvě s vědomím zaměstnavatele. V případě, že jste byla na mateřské dovolené, práci jste vykonávat nemohla a Váš pracovní poměr skončil k 31.12.2003. Poskytování zaměstnaneckých výhod na tom nic nemění. Zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání. Pro vydání potvrzení není stanoven žádná lhůta. Lhůtu 15 dnů má zaměstnavatel k vypracování pracovního posudku, o který můžete požádat kdykoli.

Bohužel na peněžitou podporu v mateřství nemáte nárok, protože jste neodpracovala potřebných 270 hodin v průběhu dvou let. Tato situace se řeší přiznáním nemocenského. Lékař Vás uzná práce neschopnou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Tato neschopnost pak končí uplynutím 6. týdne po porodu.

Protože jste oficiálně nezaměstnaná, přihlaste se co nejdříve na úřad práce.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect