Bez nároku na mateřskoudovolenou

Alena | 8.8.2006 | Bez nároku na mateřskoudovolenou

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jelikož jsem jako OSVČ nesplnila podmínky pro čerpání na mateřskou dovolenou(270dní), znamená to tedy, že ihned po porodu můsím pracovat, když nemám nárok na MD? Děkuji za odpověď Alena

Odpověď:

Pravděpodobně máte na mysli, že vám nevznikl nárok na peněžitou pmoc v mateřství, která je vázána na splnění urřitých předpokladů.
Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je upraveno v zákoně o sociálním zabezpečení.
Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných je dobrovolné a vzniká jen na základě přihlášky.
Podmínkou vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství je současné splnění těchto skutečností:
- ke dni zaháhení pobírání dávky musí trvat účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě trvá ochranná lhůta ještě počátkem šestého týdne před očekávaným nebo skutečným dnem porodu anebo až do počátku tohoto týdne žena pobírá nemocenské
- byla splněna čekací doba tj. účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu
270 dnů v období posledních dvou let přede dnem porodu - v rámci dvou let nemusí být tato doba nepřetržitá, ---
- účast na nemocenském pojištění osob samostatně výdělěčně činných trvala alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem
- bylo zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných za dobu účasti na nemocenském pojištění
- těhotenství skončí porodem
- osoba samostatně výdělěčně činná nevykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost

Pokud jste tyto podmínky nesplnila, nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, což neznamená, že musíte bezprostředně po poorodu pracovat.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect