preventivní prohlídka

Lída | 9.8.2006 | preventivní prohlídka

Může mi zaměstnavatel nařídit, u kterého lékaře musím před nástupem do zaměstnání (případně v jeho průběhu) absolvovat lékařskou prohlídku, nebo mám právo rozhodnout se mezi "svým" praktickým lékařem a tím závodním?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vedle řady povinností, které zaměstnavateli ukládají povinnost zajistit zaměstnancům při práci bezpečnost a ochranu zdraví při práci je dána i povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho způsobilosti a schopnostem. Zaměstnavatel je proto oprávněn a zároveň povinen přihlížet ke zdravotní způsobilsoti jednotlivých zaměstnanc§ konajících práci, která by mohla u některých zaměstnanců představovat zvýšené bezpečnostní ríziko. Zaměstnavatel má povinnost sdělit zaměstnacům, které zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým lékařským vyšetřením jsou povinni se v souvislosti s výkonem práce podrobit.

Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect