z nemocenské na mateřskou

Denisa | 14.8.2006 | z nemocenské na mateřskou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mateřskou dovolenou budu pobírat ve stejné výši jako doposud nemocenskou z důvodu rizik.těhotenství?Děkuji za odpověĎ

Odpověď:

Obecně paltí, že pokud se ženě, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, poskytuje nemocenské až do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, náleží jí od počátku tohoto týdne místo nemocenského peněžitá pomoc v mateřství. V těchto případech se pracovní neschopnost ukončuje počátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu a náležijí jí peněžitá pomoc v mateřství.
Všechny dávky nemocenského pojištění se poskytují za kalendářní dny, pro výpočet je důležité určit podle předem stanovených pravidel tzv. denní vyměřovací základ., dávka se pak počítá procentní sazbou z tohoto základu.
Rozhodným obdobím je obecně kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, v němž vznikla pracovní neschopnost.
Denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou.
Výše dávky tak nemusí být stejná.
V případě, že by výše peněžité pmoci v mateřství byla nižší než rodičovský příspěvek, pak vám ještě náleží rodičovský příspěvek ve výši rozdílu.Ivana Spoustová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect