Petr | 31.10.2017

Dobrý den, ptal jsem se ještě na výši ošetřovného a chtěl bych se ujistit, že správně chápu odpověď, je to tak, že placený je již první den? A co mám dělat ve zbývající době nemoci dítěte? Jak se tyto případy řeší?
Děkuji za odpověď a přikládám minuloý dotaz.

Dobrý den, chci se zeptat, jak funguje ošetřovačka u dlouhých nemocí. Když je dítě nemocné 3 týdny, je možné se s ženou vystřídat? První půlku ona, poté já? Je placen každý den, nebo platí to stejné, jako u nemocenské, že první 3 dny jsou neplacené? A jak se vypočítává výše? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
s manželkou se můžete v ošetřování člena rodiny vystřídat. Celková doba ošetřovného činí 9 dnů (pro oba pečující dohromady) a začíná prvním dnem potřeby. V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou. Pokud již podpůrčí doba uplynula, nelze na stejný případ péče dávku již čerpat.

Eva Fialová

Odpověď:

Dobrý den,
výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikl nárok na dávku, dělí počtem započitatelných kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Ošetřovné se vyplácí od prvního dne péče až do 9. dne péče ze stejného důvodu. Poté již nemají rodiče na ošetřovné nárok.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect