Jana | 6.11.2017

Dobrý den,

kdo rozhoduje jestli můžu práci vykonávat v těhotenství nebo ne?

Pracuju za pokladnou v hypermarkete a nechci si brát nemocenskou. Zatím je to docela dobré ale, později to asi nebude. Už mám jedno dítě, tak vím jaké, to je a nemyslím že bude možné celý den tam sedět. Pro těhotnou to moc vhodné není ale, bojim se že manažer nebude souhlasit a stejne tam budu muset sedět.

Poradíte mi?

Jana

Odpověď:

Dobrý den,
pracovní podmínky těhotných žen upravuje zákoník práce. Platí, že zaměstnavatel má povinnost informovat těhotné zaměstnankyně o všech rizicích plynoucích pro ně z vykonané práce včetně rizika pro plod. Rovněž je povinen seznámit je s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací. Dále platí, že koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána (Ministerstvo zdravotnictví stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním vyhláškou) nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na niž byla převedena bez svého zavinění, nižšího výdělku než při dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek podle předpisů o nemocenském pojištění. Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Těhotná zaměstnankyně rovněž nesmí pracovat přesčas.

Kateřina Lovitt

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect