Jiřina | 27.11.2017

Dobrý den,

dozvěděla jsem se, že kolega, který pracuje na obdobné pracovní pozici jako já má o 4 000,- větší plat. Přijde mi to velmi nespravedlivé. Na naši pracovní náplň je potřeba stejné vzdělání, zlušenosti a kompetence. Zároveň jsma v naší firmě museli všichni podepsat dohodu o mlčenlivosti, která nás zavazuje, že se o výši našeho platu nebudeme s ostatními kolegy bavit. Nevím, co mám teď dělat. Nemůžu konforntovat zaměstnavatele, protože bych vystavila kolegu postihu za nedodržení mlčenlivosti, zároveň se chci domáhat stejné výše platu. Můžete mi poradit, jak bych měla postupovat?
Děkuji a hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,
za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Prokazování, že dochází k nerovnému odměňování, je ovšem složité. Pokud je Váš kolega jediným možným zdrojem informací o výši své mzdy a Vy ho nechcete vystavit postihu ze strany zaměstnavatele, můžete podat podnět inspekci práce o podezření na porušování zásady nerovného odměňování. Inspekce bude mít možnost se se mzdovými poměry u zaměstnavatele seznámit a dodržování zásady rovného odměňování prošetřit.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect