Eva | 27.11.2017

Dobrý den,

v naší organizaci bylo vypsáno VŘ na zástupce našeho vedoucího.
Na místo byl vybrán kolega, který dělá stejnou práci jako já a je tu mnohem kratší dobu, má tedy méně zkušeností. Já jsem zde 6 let a kolega 11 měsíců. Vedoucí mi nedokázal zdůvodnit, proč dostal přednost kolega. Argumentoval jazykovou výbavou, přitom jazykově jsem na tom lépe než kolega, a doložila jsem to příslušným certifikátem, který kolega nemá. Vzhledem k tomu, že má vedoucí s tímto kolegou blžší vztah, probírají i soukromé věci a dobře si spolu rozumí, jsem přesvědčena, že si ho vybral z toho to důvodu. Chtěla bych vědět, jak se můžu proti tomuto postupu bránit?

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel se v pracovněprávních vztazích musí zdržet jednání, na základě kterého by bylo se zaměstnancem nebo zaměstnankyní méně příznivě zacházeno s jiným zaměstnancem nebo zaměstnankyní ve srovnatelné situaci, neboli musí se zdržet diskriminace. Diskriminace je ovšem zakázaná pouze, pokud existuje zákonný diskriminační důvod, kterým je mimo jiné pohlaví nebo věk. Pokud by Váš zaměstnavatel dal přednost mužskému kandidátovi přestože nemá takové předpoklady jako Vy čistě z důvodu Vašeho pohlaví, dopouštěl by se diskriminace. Pokud zaměstnavatele vedly k výběru Vašeho kolegy jiné než diskriminační důvody, nemuselo k diskriminaci dojít. Pokud se domníváte, že došlo ze strany zaměstnavatele k diskriminaci, můžete se obrátit s podnětem na inspekci práce nebo podat žalobu k soudu, kde se můžete domáhat, aby se zaměstnavatel diskriminace zdržel, odstranil její následky nebo/a aby Vám poskytl přiměřené zadostiučinění.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect