Lída | 31.1.2018

Dobrý den, šéf mě dlouhodobě obtěžuje nevhodnými vtipy, bohužel když jsem před rokem nastoupila tak jsem se tomu pokorně hihňala a teď už nebere vážně, když dám najevo, že se mi toto chování nelíbí. K mým kolegům - mužům ani starším kolegyním se takto samozřejmě nechová a svoji pozici moci zneužívá i v běžných situacích - například pokud jdu žádat o dovolenou nebo zapůjčení služebního vozu za účel pracovní cesty atd., nutí mě "hezky poprosit" jinak mi nárok na tyto věci odepírá. Nemám obavu z toho, že mi se situace ze slovního "obtěžování" vyvinula někam dál - do fyzické roviny - ale situace je mi mimořádně nepříjemná. Poradíte mi, jak se mám proti takovému chování ohradit, existuje nějaká právní cesta, pokud se chci vyhnout tomu, že bych si stěžovala na centrále naší firmy, která sídlí v jiném městě? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
upozorněte svého nadřízeného, že se dopouští obtěžování, které je v pracovněprávních vztazích zakázáno. Ochrana před obtěžováním je upravena v anitdiskriminačním zákoně. Váš nadřízený se k Vám chová méně příznivě než k jiným zaměstnancům pravděpodobně z důvodu pohlaví. Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování mimo jiné z důvodu pohlaví, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Obtěžování nemusí mít sexuální charakter. Vašeho nadřízeného vyzvěte, nejlépe písemně, aby svého jednání zanechal. Pokud tak neučiní, měla byste se obrátit na přímo na svého zaměstnavatele. Jestliže ani ten nezjedná nápravu, můžete podat stížnost inspekci práce nebo podat žalobu k soudu na zdržení se diskriminace a na přiznání přiměřeného zadostiučinění.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect