Zkrácený úvazek

Andrea | 5.4.2018 | Zkrácený úvazek

Dobrý den, budu se vracet do práce po rodičovské dovolené. Kvůli péči o děti bych chtěla požádat o zkrácený úvazek. Jakým způsobem o to mám požádat, musím to udělat nějakou dobu dopředu? Musí mi zaměstnavatel vyhovět a jak lze postupovat, pokud mi kratší úvazek neumožní?

Odpověď:

Dobrý den! Děkuji za Váš dotaz.

Zákoník práce (262/2006 Sb.) poskytuje ochranu zvláštním skupinám zaměstnanců, jednou z nich jsou zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o děti. Podle § 241 je zaměstnavatel povinen při zařazování do směn přihlížet k potřebám zaměstnankyň (zaměstnanců) pečujících o děti (§ 241 odst. 1) a na žádost zaměstnankyně (zaměstnance) pečující o dítě mladší 15 let, musí umožnit kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody (§ 241 odst. 2). Kratší pracovní dobou je jakákoli pracovní doba kratší než stanovená týdenní pracovní doba ve smyslu § 79 – tzn. většinou 40 hodin týdně. Kratší pracovní doba může být rozvržena na všechny nebo jen na některé pracovní dny. 

Zaměstnavatel musí Vaší žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Takovými důvody by mohlo být znemožnění, narušení nebo vážné ohrožení řádného provozu (plnění úkolů nebo činností) zaměstnavatele. Nutnost zaměstnat dalšího zaměstnance však obvykle jako vážný důvod nestačí. Pokud zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, musí Vám sdělit, jaké vážné provozní důvody mu brání v tom, aby Vám přiděloval práci tak, jak požadujete.

Když zaměstnavatel žádost zamítne a vy nebudete s důvody souhlasit, je možné se obrátit na inspekci práce, která věc prošetří, případně na soud. Případné soudní řízení by však mohlo být zdlouhavé a nepříjemné, je tedy samozřejmě lepší se mu vyhnout.

Co se týče žádosti o zkrácení nebo úpravu pracovní doby, zákon nestanoví konkrétní formu. Lze však doporučit podobné záležitosti řešit vždy písemně – zaslat doporučeně na adresu zaměstnavatele nebo ji předat osobně a nechat si převzetí potvrdit podpisem. Ani lhůta pro podání žádosti a odpověď zaměstnavatele není stanovena, určitě je pro obě strany výhodné řešit to co nejdříve. Pozor – dokud zaměstnavatel o žádosti nerozhodne, máte povinnost vykonávat práci podle Vaší dosavadní pracovní smlouvy!

Doporučuji v žádosti specifikovat konkrétní požadavky na počet hodin nebo dny, které by vám vyhovovaly. Pokud dojde ke shodě, je vhodné úpravu vaší pracovní doby sepsat ve formě dodatku k pracovní smlouvě.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Přeji Vám hezký den!

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect