Diskriminace v inzerátu?

Benjamin | 5.4.2018 | Diskriminace v inzerátu?

Je možné v inzerátu nabízet místo jen ženám (jen mužům), nebo je to diskriminace?

Odpověď:

Dobrý den, Benjamine! Děkuji za otázku.

Právo na zaměstnání a s ním spojený zákaz diskriminace upravuje především Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), tzv. Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) a Zákoník práce (262/2006 Sb.). Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů (§4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). Diskriminační nesmí být ani nabídky zaměstnání (§ 12 zák. o zam.).

Rozdílné zacházení je však možné (a není diskriminací), je-li k němu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a požadavky jsou této povaze přiměřené (§ 6 odst. 3 antid. zák.). Mohlo by jít například o místo zpěváka v mužském souboru a podobně.

Pokud by zaměstnavatel neměl věcný důvod, a přesto by v inzerátu nebo při výběrovém řízení upřednostnil uchazeče jednoho pohlaví, dopustil by se tedy zakázané diskriminace. V takovém případě je možné obrátit se na inspektorát práce, který prověří, zda došlo k přestupku a může uložit pokutu. Zároveň se lze obrátit na soud a domáhat se zdržení se diskriminace, odstranění jejích následků nebo žádat přiměřené zadostiučinění.

Budete-li mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Přeji hezký den!

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect