pay gap

Carmen | 5.4.2018 | pay gap

Dozvěděla jsem se, že kolega na stejné pozici a za stejnou práci dostává vyšší mzdu. Je to v pořádku? Jak se mohu bránit?

Odpověď:

Dobrý den, Carmen. Děkuji Vám za dotaz.

Podle § 16 zákoníku práce (262/2006 Sb.) jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za stejnou práci stejné hodnoty zaměstnancům jednoho zaměstnavatele přísluší stejná odměna (§ 110).

Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.

Zde je rozdíl mezi platem vás jako ženy a vašeho kolegy – muže, mohlo by tedy jít o diskriminaci na základě pohlaví podle antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.).

Pokud za stejnou práci dostáváte rozdílnou odměnu, můžete se zaměstnavatele zeptat na důvod a upozornit ho výše uvedená ustanovení zákoníku práce. Dále je možné podat podnět k inspekci práce, případně se obrátit na soud a žalobou se domáhat zdržení se jednání, odstranění protiprávního stavu (zvýšení mzdy) nebo i přiměřeného zadostiučinění.

V České republice je bohužel časté, že výši mezd zaměstnavatelé tají. V takovém případě je vhodné podat podnět inspekci práce. Inspekce bude mít možnost se se mzdovými poměry u zaměstnavatele seznámit a dodržování zásady rovného odměňování prošetřit.

Budete-li mít další otázky, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Přeji pěkný den!

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect