Obtěžování na pracovišti

5.4.2018 | Obtěžování na pracovišti

Dobrý den, kolegové v práci často vypráví erotické vtipy nebo mají připomínky na moje oblečení, postavu. Je mi tam velmi nepříjemně, můžu se nějak bránit?

Odpověď:

Dobrý den, Dano! Děkuji za dotaz.

Chováním, které popisujete, se kolegové pravděpodobně dopouštějí obtěžování případně i sexuálního obtěžování. Podle antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.) je (sexuální) obtěžování formou diskriminace (§ 2 odst. 2)

Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s tzv. diskriminačními důvody (tj. např. pohlaví, sexuální orientace), jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Sexuálním obtěžováním je výše uvedené chování, pokud má sexuální povahu. (§ 4 odst. 1 a 2).

Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, tj. i za dodržování antidiskriminačního zákona (§ 5 odst. 2 a 3). Doporučuji se proto obrátit na něj, aby situaci řešil.

Připravte se na možnost, že zaměstnavatel nebude spolupracovat. Bylo by dobré sepsat konkrétní případy obtěžovaní, pokud máte např. SMS nebo emaily, uložte si je. Zaměstnavatele informujte doporučeným dopisem a upozorněte ho, že na něj můžete podat žalobu, pokud nezasáhne.

Dále můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Ta má možnost udělit zaměstnavateli pokutu až 1 milion korun. Žalobou u soudu se můžete domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminačního jednání, aby byly odstraněny jeho následky a případně i přiměřeného zadostiučinění.

Budete-li mít další otázky, obraťte se na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hodně štěstí!

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect