mateřská dovolená, rodičovská dovolená

Eva | 5.4.2018 | mateřská dovolená, rodičovská dovolená

Jsem v pátém měsíci těhotenství. Na jaké dávky mám nárok? Kdy můžu odejít na mateřskou?

Odpověď:

Dobrý večer, Evo! Děkujeme za Váš dotaz.

Problematice mateřské a rodičovské dovolené se věnuje zákoník práce (262/2006 Sb.). V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů (u 2 a více dětí 37 týdnů). Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku 6 týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8 týdne před tímto dnem. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (§ 195 odst. 1, 2, 5).

Na mateřskou dovolenou obvykle navazuje rodičovská dovolená, kterou musí zaměstnavatel poskytnout na žádost matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. (§ 196)

Co se týče finančních dávek, ty jsou rodičům poskytovány ve formě peněžité pomoci v mateřství (lidově „mateřská“) a rodičovského příspěvku. Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Otec dítěte (respektive manžel matky) může dávku pobírat, jestliže s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. (§ 32 odst. 1 a 2).

Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37).

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a to nejdéle do 4 let věku dítěte nebo do doby vyčerpání celkové částky 220000 Kč (§ 30 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb.). Rodičovský příspěvek se poskytuje matce či otci dítěte po skončení výplaty PPM nebo ode dne narození dítěte rodičům, kterým nevznikl nárok na PPM. Nízkopříjmové rodiny mají navíc nárok na měsíčně vyplácený přídavek na dítě a jednorázové porodné (§§ 17 a 44)

Termín nástupu na mateřskou/rodičovskou dovolenou a návrat do práce si můžete určit sama (v rámci výše zmíněných mantinelů). Zaměstnavateli předpokládaný začátek a ukončení mateřské/rodičovské dovolené oznamte písemně. Někteří zaměstnavatelé na toto mají vlastní formuláře.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vám vydá ošetřující gynekolog, u něhož jste v předporodní péči. Vyplněný tiskopis podáváte svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanci ji předávají přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. O rodičovský příspěvek, porodné a přídavky na děti se žádá na odboru státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce. Formuláře a návody můžete najít i na jejich webových stránkách.

Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená se často lidem pletou. Je ale dobré vědět, že na sobě tyto dvě věci nejsou závislé a nemusí časově odpovídat. Teoreticky je možné pobírat rodičovský příspěvek a rodičovskou dovolenou vůbec nečerpat, nebo naopak čerpat rodičovskou dovolenou bez nároku na rodičovský příspěvek. V čerpání PPM a rodičovského příspěvku se mohou rodiče dítěte o vystřídat. Rodičovskou dovolenou dokonce mohou čerpat oba rodiče najednou.

 

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect