Lenka Š. | 20.8.2018

Dobrá den,

v březnu 2014 jsem nastoupila na mateřskou a následně
rodičovskou dovolenou s prvním dítětem. Pracovní poměr u zaměstnavatele byl uzavřen na dobu neurčitou, RD byla plánovaná do května 2017. V červenci 2016 jsem však navázala další mateřskou dovolenou (druhé dítě se narodilo 13.8.2016). Před skončením mateřské dovolené mi přišel od zaměstnavatele dopis, že k 1.1.2017 dojde k přechodu práv a povinností z pracovně-právního vztahu pod jiného zaměstnavatele. V lednu 2017 jsem tedy požádala o čerpání RD již nového zaměstnavatele (doporučeným dopisem s dodejkou), a to do 31.8.2018. Zaměstnavatel na mou žádost nijak nereagoval.

Rodinná situace se u nás změnila a rozhodla jsem se zaměstnavatele požádat o prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019 (dle § 196 zák. práce). Zaměstnavatel mi odpověděl, že mé žádosti nemůže vyhovět, protože moje původní pracovní místo s účinností od 1.7.2017 z organizačních důvodů zaniklo. Můj nástup do zaměstnání očekávají až po dovršení 3 let věku dítěte, tedy 14.8.2019. Dále mi pak v dopise oznamuje, že další pracovně-právní vztahy budou projednány a řešeny až při mém nástupu do zaměstnání po RD.

V tuto chvíli pro mě odpověď současného zaměstnavatele v podstatě nic neznamená - chtěla jsem RD prodloužit o rok, to se povedlo. Ale mé dotazy jsou následující:
1. Na základě čeho požaduje zaměstnavatel můj návrat přesně k tomu 14.8.2019, resp. opravňuje ho k tomu ten zánik mého místa?
2. Nedostala jsem o zániku mého pracovního místa žádné vyrozumění - je to standardní a zákonný postup?
3. Můžu po zaměstnavateli požadovat, aby mi sdělil ještě před ukončením RD, co tedy se mnou zamýšlí?

Předem moc děkuji za odpověď a přeji hezké letní dny.

Odpověď:

Dobrý den,
na čerpání rodičovské dovolené máte právo do tří let věku dítěte. Toto právo můžete využít, ale nemusíte. Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance. To, že budete rodičovskou dovolenou čerpat, musíte zaměstnavateli oznámit. Pokud mu oznámíte i délku překážky v práci, čerpáte rodičovskou dovolenou v oznámené délce. Délku rodičovské dovolené můžete prodlužovat. Naopak dřívější návrat z rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel akceptovat. Protože došlo z Vaší strany k prodloužení rodičovské dovolené do 31.7.2019, Vaše rodičovská dovolená skončí tímto dnem. Od 1.8.2019 Vám je zaměstnavatel povinen přidělovat práci. O návrat do práce zaměstnavatele nežádáte, nýbrž ho informujete. Jiná situace by nastala v případě dřívějšího návratu. Pokud zaměstnavatel pro Vás práci mít od 1.8.2019 nebude, je to překážka na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku. Pokud došlo v průběhu Vaší rodičovské dovolené k organizačním změnám, kvůli nímž jste se stala nadbytečnou, může Vám zaměstnavatel dát z tohoto důvodu výpověď. O organizačních změnách je zaměstnavatel Vás povinen informovat nejpozději ve výpovědi. Před tím Vás zaměstnavatel povinen informovat není, nicméně v rámci slušného jednání se zaměstnanci by toto bylo vhodné.
Před Vašim návratem z rodičovské dovolené doporučuji schůzku se zaměstnavatelem k projednání Vašich možností a situace ve společnosti tak, abyste si mohla případný další postup promyslet.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect