Daniel | 16.9.2018

Dobrý den,
Nedávno jsem se snažil ucházet o práci ve firmě: Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

Firmou mi bylo zděleno že práce je jen pro ženy,posílal jsem jim jen životopis přes email.Odpověď je přímo diskriminační. Podívejte se prosím na jejich webové stránky,youtube kanál, kde vyloženě podkopávají rovnost pohlaví. Má otázka je, zda se můžu jako muž bránit a jak.

Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den,

podle § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace, tedy i diskriminace na základě pohlaví. To platí pro nabídky práce i pro vybírání vhodných kandidátů. Pokud s Vámi bylo společností zacházeno v souvislosti s ucházením se o zaměstnání méně příznivě z tohoto důvodu, že jste muž, můžete dát podnět ke kontrole inspekci práci místně příslušné podle sídla společnosti. Inspekce práce může společnosti udělit pokutu. Můžete se rovněž obrátit s žalobou k soudu. Místně příslušným soudem bude také soud podle sídla společnosti. V žalobě můžete požadovat, aby společnost přestala diskriminovat (aby se zdržela diskriminačního jednání). V žalobě můžete požadovat i přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect