Šíša | 18.9.2018

Dobrý den, je nějaká možnost, aby se peněžitá pomoc v mateřství vypočítávala i z příjmu otce dítěte? Pokud ano, jaká? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za dotaz!

Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Otec dítěte (respektive manžel matky), o tuto dávku může žádat, jestliže s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. (§ 32 odst. 1 a 2).

Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37).

Hezký den!

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect