K. | 20.9.2018

Zajímá mě, jestli se na výši mateřské, odrazí dlouhodobá nemoc (několikaměsíční). Je potřeba to nějak hlásit? Třeba i u zaměstnavatele (do práce se budu po rodičovské vracet).

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku! Dlouhodobá nemoc předcházející porodu může mít vliv na to, zda budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) i na její výši.

Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) má nárok matka nebo otec dítěte, který byl účastníkem zdravotního alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Tuto dávku obvykle rodič pobírá 28 týdnů, nejdříve od 8 týdne před očekávaným dnem porodu (§§ 33, 34). Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu (příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní) (§ 37).

O peněžitou pomoc v mateřství může žádat otec dítěte (respektive manžel matky), jestliže s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. (§ 32 odst. 1 a 2). Je možné, že by pro Vás byla tato varianta výhodnější.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vám vydá ošetřující gynekolog, u něhož jste v předporodní péči. Vyplněný tiskopis podáváte svému zaměstnavateli. OSVČ a zahraniční zaměstnanci ji předávají přímo příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud nebudete mít na PPM nárok, začnete po porodu ihned čerpat rodičovský příspěvek.

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect