Klára | 25.9.2018

Můj dotaz se týká mateřské dovolené: její délka je 28 týdnů, pokud se nemýlím. Musím si část vybrat před porodem, nebo mohu pracovat až do porodu a 28 týdnů si nechat až porodím?
Vím, že v rámci MD nemohu pracovat u zaměstnavatele, u kterého jsem pracovala do nástupu na MD. Mohu však během MD pracovat u jiného zaměstnavatele?

Odpověď:

Dobrý den,
mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, např. proto, že ji těhotenství nebrání vykonávat práci, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů. Pokud teda nastoupíte na mateřskou dovolenou později, ode dne porodu budete mít nárok na čerpání pouze 22 týdnů.
Na mateřské dovolené můžete vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele. Pokud by Vaše pracovní činnost byla shodná s činností Vašeho stávajícího zaměstnavatele, potřebujete jeho písemný souhlas.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, obraťte se, prosím,t na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect