Laďka | 1.10.2018

Dobrý den, dcera jde v lednu na mateřskou, s otcem dítěte se nevídá a bude samoživitelka. Má nárok na nějaké specielní dávky, kromě normální mateřské? Musí o ně někde extra žádat?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

Kromě peněžité pomoci v mateřství (a rodičovského příspěvku) přichází v úvahu přídavek na dítě a porodné, které upravuje zákon o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. Porodné je jednorázová dávka, o přídavky na děti se vyplácejí měsíčně a je možné o ně žádat opakovaně.

Obě tyto dávky jsou určené nízkopříjmovým rodinám. Nárok na přídavek na dítě (respektive porodné) má nezaopatřené dítě (resp. žena), jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70 (§§ 17 a 44). Žadatelka o dávky tedy musí doložit svoje příjmy za předcházející čtvrtletí.

Žádosti o dávky se podávají na odboru státní sociální podpory místně příslušného úřadu práce. Formuláře můžete najít i online na stránkách MPSV a vyplněné je vytisknout či poslat prostřednictvím datové schránky. S žádostmi Vám případně poradí přímo na úřadě práce.

Budete-li mít další otázky nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect