Kateřina | 14.10.2018

Dobrý den, jsem těhotná a pracuji na DPČ, odvádím soc. a nem. pojištění. Již dříve jsem u téhož zaměstnavatele pracovala na HPP na dobu určitou jako zastup za jinou mateřskou dovolenou. Mezi skončením HPP a začátkem DPČ byla 3měsíce přestávka, kdy jsem zůstávala na RD, ale v té době jsem již nečerpala žádný rodičovský příspěvek. Budu mít nyní nárok na PMM? Bude se vypočítávat z nynějších nižších výdělků,m nebo bude stejná jako u předchozí mateřské? Kdybych nyní onemocněla a na mateřskou odcházela vlastně z nemocenské, budu mít na PMM nárok? Děkuji Vám!
Zdraví Kateřina

Odpověď:

Dobrý den, děkuji Vám za otázku!

Na peněžitou pomoc v mateřství (upravenou zákonem o nemocenském pojištění 187/2006 Sb.) máte nárok tehdy, pokud jste byla účastnicí nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Výše příspěvku je 70 % tzv. denního vyměřovacího základu – to je příjem za posledních 12 měsíců podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení dělený počtem dní (§ 37). Stejná výše jako v případě minulé PPM by byla, pokud byste byla celou dobu zaměstnaná. To, zda Vy konkrétně ve Vaší situaci, budete mít nárok na PPM a v jaké výši, záleží na vícero faktorech. Doporučuji Vám obrátit se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect