Jana | 25.10.2018

Dobrý den, za poslední měsíc se mě již na dvou pohovorech zeptali, kdy plánuji zakládat rodinu (jsem žena, bude mi brzy 30). Zajímalo by mě, jestli se nějak změnila situace a tato otázka už je povolená?

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 4 zákona o zaměstnanosti je zakázána jakákoliv diskriminace. Otázky, které Vám potenciální zaměstnavatel dával, jsou diskriminační, jelikož znamenají nerovné zacházení z důvodu pohlaví. manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině. Můžete podat podnět Inspektorátu práce. Ten může po kontrole udělit zaměstnavatel pokutu až do výše 1 milion Kč. Dále se můžete bránit žalobou k soudu na zdržení se diskriminace a na odstranění následků diskriminace. Budete ovšem potřebovat důkaz o tom, že k diskriminačnímu jednání došlo, to znamená, že tyto otázky zaměstnavatel kladl.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect