H. Holoubková | 3.11.2018

Dobrý den. Oznámila jsem na HR těhotenství a řekla jsem, že to ještě nechci oznamovat svému přímému nadřízenému, ale o týden později mi řekl, že už to ví a prý od HR. Zajímalo by mě, jestli to není nelegální, že to vyzradili proti mé vůli.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnankyně a zaměstnanec má informovat o překážkách v práci zaměstnavatele bez zbytečného odkladu, co se o překážkách dozví. Překážka v práci je i mateřská a rodičovská dovolená. Těhotné zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány určitými pracemi, které ohrožují její těhotenství. Pokud máte o překážkách v práci informovat oddělení HR, povinnost informovat jste tímto splnila. Jestliže nejste zaměstnávána pracemi, které ohrožujíc Vaše těhotenství, neměli pracovníci oddělení HR o Vašem těhotenství přímého nadřízeného informovat.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect